Ước hẹn – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai).

*
ƯỚC HẸN
(Thuận)

Mưa gió thả về buốt lạnh đông
Ngẩn ngơ chiều đã nhạt phai lòng
Vừa hoa cánh nổi trôi thề hứa
Bỗng nắng hiên rời rã ước mong
Đưa mắt lối chờ vương vấn ngõ
Gởi môi bờ nhớ đắm say phòng
Thừa chung thủy khóc tình ly biệt
Xưa nẻo hẹn ngày có biết không

(Nghịch)

Không biết có ngày hẹn nẻo xưa
Biệt ly tình khóc thủy chung thừa
Phòng say đắm nhớ bờ môi gởi
Ngõ vấn vương chờ lối mắt đưa
Mong ước rã rời hiên nắng bỗng
Hứa thề trôi nổi cánh hoa vừa
Phai lòng nhạt đã chiều ngơ ngẩn
Đông lạnh buốt về thả gió mưa

28/12/2010
Phuongnhiaodai

Tiếp tục đọc