Ca Nhập Lễ 26 Thường Niên (Dn. 3) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Bao ngày rong ruổi trên đường trần, hồn con nặng trĩu truân chuyên lỗi lầm. Giờ đây quỳ trước thánh nhan, tình thương, nguồn suối rửa hồn con trong.

1. Lạy Thiên Chúa, giới răn Ngài ban con lỗi phạm, xin Chúa thương xét xử công minh. Để danh Chúa muôn đời cả sáng, vì Chúa chính nguồn Chân Thiện Mỹ.
Tiếp tục đọc

Advertisement