– Album: Vì Mẹ thương con – Nhạc sĩ Duy Thiên.

Tiếp tục đọc

Advertisement

– Album: Tình Người Giáng Sinh – Nhạc sĩ Duy Thiên.

TinhNguoiGiangSinh-Front.jpg

Với Chúa Hài Đồng – Đon Hồ  (Download)

Tin Mừng cứu chuộc – Hoài Nam  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Khúc Dân ca dâng Chúa – Nhạc sĩ Duy Thiên.

Niềm vui dâng Chúa – Hạnh Nguyên (Tải về)

Chúa đến thăm con – Duy Mạnh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình Chúa cao vời – Nhạc sĩ Duy Thiên.

MotDoiTriAn3-Front.jpg

Nhạc sĩ: Duy Thiên (Lm.)

Tình Chúa cao vời – Phương Thảo (Tải về)

Xin đến với con – Cao Duy (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Bài ca ngợi tình yêu – Nhạc sĩ Duy Thiên.

MotDoiTriAn4-Front

Nhạc sĩ: Duy Thiên (Lm.)

Chúa chăn nuôi tôi – Phương Thảo (Tải về)

Một lần dâng hiến – Đình Văn (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Khi con yêu Chúa – Nhạc sĩ Duy Thiên.

MotDoiTriAn5-Front

Nhạc sĩ: Duy Thiên (Lm.)

Khi con yêu Chúa – Lam Trường (Tải về)

Như người lữ hành – Mỹ Hạnh (Tải về) Tiếp tục đọc