*Nhạc sĩ Xuân Chung – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Đ.

*
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi/Tv 32 (Chúa Ba Ngôi)

T.

*
Thánh vịnh 15 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 21 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 23 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 28 (Thánh vịnh – Đáp ca) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đạo Tử – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ăn năn trở về (Mùa Chay)
*
Con đường vĩnh phúc (Mùa Chay)
*
Danh Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Dâng Chúa cuộc đời (Dâng lễ) – Gp. Toronto 15.08.2015
Dâng Chúa tình con (Dâng lễ) – Gp. Toronto 15.08.2015

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Công Danh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai được ở đền tạm Chúa (Tv. 14) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Bài ca chiến thắng (Xh. 15) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Con là Thượng tế (Tv. 109) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ loan truyền (Tv. 70) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ An Lệ Thanh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
50 Xuân tươi thắm Lộc Trời (Thánh ca Tạ Ơn)
*
Bài Tango thống hối (Mùa Chay)
*
Con dâng lên Mẹ (Đức Mẹ)
Con thương mến vô cùng (Ngợi ca Đức Mẹ)
Con xin tín thác (Lòng Thương Xót Chúa)
*
Chúa bên tôi (Thể loại Thánh ca Phụng Vụ khác)
*

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hưng Ca – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bởi Thánh Linh Chúa (Chúa Thánh Thần
*
Chúa chính là tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa viếng thăm con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đường lối Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Xuân Long – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca mừng Thánh Nữ Cêcilia
Chết vì yêu (Các Thánh)
*
Dâng/6 (Dâng lễ)
*
Khẩn cầu (Hợp xướng)
Khẩn cầu/2 (Hợp xướng)
Khẩn cầu/3 (Hợp xướng)
*
Tình Chúa tình con (Mùa Chay)
Tình Ngài/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài/2 (Tận hiến)
*
Trông đợi (Hợp xướng)
*