Ca Nhập Lễ 27 Thường Niên (Est. 13) *- Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Hân hoan ca vang chúng con tiến vào nhà Chúa, dâng lời hòa ca vinh tụng thánh danh Ngài.

1. Thân lạy Chúa, phận con bé mọn mỏng dòn, làm sao cưỡng được thánh ý của Đấng tác thành mọi sự trong trời đất.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa an bài. 1 (Est. 13) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lòng hân hoan vui sướng, con bước lên đền Chúa Trời, miệng con vang khúc ca, tạ ơn Chúa muôn muôn đời.

1. Chúa an bài muôn sự theo ý của Ngài, nào đố ai cưỡng lại. Chúa tác thành vũ trụ muông thú muôn loài, vì Ngài là Chúa tể càn khôn.
Tiếp tục đọc

Chúa an bài. 2 (Est. 13) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Chúa đã an bài mọi sự theo ý Ngài mà không ai chống được. Chúa đã tác thành vạn vật trong đất trời, Ngài là Chúa muôn loài.

1. Tình Chúa mênh mông hơn biển khơi, bao la vượt mây trời, ngọt ngào như dòng suối. Tình Chúa yêu thương con vô bờ, ban muôn ơn không ngờ, con đâu nào dám mơ.
Tiếp tục đọc