Thánh ca vào đời – Vần G

Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Chúa là gia nghiệp của con, Và Ngài là sự sống của con
Giao ước – Ánh Đăng

Từ đó vâng từ đó Chúa đã gọi con, Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở
Gieo bước tình hồng – Khuyết danh
Tình yêu đầu đẹp như mùa trăng sao, Ta đưa nhau dắt nhau tiến tới bàn thờ
Gieo & gặt – Thồng Vi Vu & Hạt giống tâm hồn
Gieo thành thật gặt được niềm tin, Gieo lòng tốt gặt về thân tình
Giòng đời ngược xuôi – Duy Thiên

Giòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu về đâu con đi tìm Ngài

Advertisement