Ta là cửa (Ga. 10) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4ABC Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy
*
ĐK. Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào.

1. Ai qua cửa mà vào đó là kẻ chăn chiên. Chủ chiên gọi tên chiên mình chủ gọi tên đầy trìu mến. Chủ lùa chiên ra ngoài, chủ đi trước chiên theo sau. Chủ dìu dắt chiên mình, chủ vì chiên quên mình.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Tôi là cửa chuồng chiên (Ga. 10) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 4A Phục Sinh.
*
ĐK. Tôi là cửa chuồng chiên, mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp. Ai qua cửa mà vào (Ai qua cửa mà vào) Gặp được đồng cỏ (Gặp được đồng cỏ) cho chiên được sống và sống dồi dào.

1. Chúa chính là cửa chuồng chiên, một đời con luôn tìm kiếm. Chúa chính là Mục Tử nhân lành, dưỡng nuôi cho đời con trưởng thành.
Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng chăn chiên (Ga. 10) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Ai không qua cửa mà vào, mà vào chuồng chiên. Nhưng trèo qua bằng lối khác đâu phải người ngay. Ai đi qua cửa mà vào là kẻ chăn chiên. Và Chúa chính là cánh cửa cho con bước vào.

ĐK. Lạy Chúa Chiên Lành là suối nguồn con luôn khát khao. Tựa nương nơi Chúa cuộc đời hạnh phúc biết bao. Lạy Chúa Chiên Lành là suối nguồn nơi con nghỉ ngơi. Cậy Tin Mến Chúa đêm ngày hồn sẽ thảnh thơi.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Mục Tử (Ga. 10) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4A. Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Chúa là Mục Tử rất nhân hiền hiến mạng mình vì đàn chiên. Người biết từng chiên ngoan hiền và từng con còn đi theo tiếng Chúa chiên.

1. Người là cửa chuồng chiên ai đi vào sẽ được cứu rỗi. Rồi gặp đồng cỏ tươi bước bên Người thắm tình dường bao. Vui hòa ca theo tiếng sáo, sống bên Người phúc lộc dồi dào.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Ai không qua cửa mà vào, mà vào chuồng chiên. Nhưng trèo qua bằng lối khác đâu phải người ngay. Ai đi qua cửa mà vào là kẻ chăn chiên. Và Chúa chính là cánh cửa cho con bước vào.

ĐK. Lạy Chúa Chiên Lành là suối nguồn con luôn khát khao. Tựa nương nơi Chúa cuộc đời hạnh phúc biết bao. Lạy Chúa Chiên Lành là suối nguồn nơi con nghỉ ngơi. Cậy Tin Mến Chúa đêm ngày hồn sẽ thảnh thơi. Tiếp tục đọc

Mục tử yêu chiên (Ga. 10) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 4C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong.

ĐK. Ôi tình Chúa đã yêu thương con, như mục tử chăm sóc đoàn chiên. Đưa chiên tới đồng cỏ xanh tươi, dẫn chiên về dòng suối trong lành. Như mục tử yêu dấu chiên mình, Chúa yêu con nên Ngài đã hy sinh. Cho con tới quê trời phúc vinh, Chúa chấp nhận chịu tan nát thân mình.
Tiếp tục đọc

Ta là cửa (Ga. 10) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A.B.C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào.

1 Ai qua cửa mà vào đó là kẻ chăn chiên. Chủ chiên gọi tên chiên mình chủ gọi tên đầy trìu mến. Chủ lùa chiên ra ngoài, chủ đi trước chiên theo sau. Chủ dìu dắt chiên mình, chủ vì chiên quên mình.
Tiếp tục đọc

Chiên của tôi (Ga. 10) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Phục Sinh.
*
ĐK. Chiên của Tôi thì nghe tiếng tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong.

1 Bao tình thương Chúa dành cho con, tháng năm qua vẫn luôn vuông tròn, dìu con đi đến đồng cỏ non, uống no nê dòng suối trong lành.
Tiếp tục đọc

Chúa là Mục Tử (Ga. 10) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4.A.B.C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Hoài.
*
ĐK. Chúa là Mục Tử (ư) rất nhân hiền hiến mạng vì đàn chiên. Người biết từng chiên ngoan hiền và từng con còn đi theo tiếng Chúa chiên.

1 Người là cửa chuồng chiên ai đi vào sẽ được cứu rỗi. Rồi gặp đồng cỏ tươi bước bên Người thắm tình dường bao. Vui hòa ca theo tiếng sáo, sống bên Người phúc lộc dồi dào.
Tiếp tục đọc

Lắng nghe tiếng Chúa (Ga. 10) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 4C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.

1. Chúa đã hứa Ngài cho ta sự sống muôn đời. Mãi suốt kiếp cuộc đời ta ở trong tay Ngài. Chẳng hư mất bởi chính Chúa mãi luôn chở che. Điều Cha ban qua muôn năm hằng mãi cao trọng.
Tiếp tục đọc

Chủ chiên tốt lành (Ga. 10) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 4B Phục Sinh
*
1. Ta là mục tử tốt lành, mục tử tốt lành sẵn sàng thí cả mạng sống chỉ vì đàn chiên. Còn người làm lụng chăn thuê không phải chủ chiên. Và chiên ấy cũng không phải là của kẻ chăn. Nên khi gặp hùm lang sói dữ nó liền bỏ trốn khiến sói rừng vào bắt lấy chiên làm tan nát bầy. Phàm vì là kẻ chăn thuê thì đâu lắng lo và không tha thiết chi việc bảo vệ đàn chiên.

ĐK. Ta là Chúa Chiên Lành là chủ chăn tuyệt thánh vô ngần. Ta biết các chiên Ta và chiên Ta cũng biết Ta. Ta là chính Linh Mục và là Đấng đường lối chính trực. Chiên dõi bước theo Ta một chủ chiên rất tốt lành. Tiếp tục đọc

Chúa là Mục Tử (Ga. 10) *- Bùi Ninh.

Thánh ca Tin Mừng (Chúa Nhật 4 A.B.C Phục Sinh)

Thể hiện: Thanh Hoài (Tải về)
*
ĐK. Chúa là Mục Tử rất nhân hiền hiến mạng mình vì đàn chiên. Người biết từng chiên ngoan hiền và từng con còn đi theo tiếng Chúa chiên.

1. Người là cửa chuồng chiên, ai đi vào sẽ được cứu rỗi. Rồi gặp đồng cỏ tươi , bước bên Người thắm tình dường bao. Vui hòa ca theo tiếng sáo, sống bên Người phúc lộc dồi dào. Tiếp tục đọc

Ta là cửa (Ga 10) * – Mi Trầm (Lm.)

Chúa Nhật 4A.B.C Phục Sinh (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Ta đến để chúng được sống vào sống dồi dào.

1. Ai qua cửa mà vào đó là kẻ chăn chiên. Chủ chiên gọi tên chiên mình chủ gọi tên đầy trìu mến. Chủ lùa chiên ra ngoài, chủ đi trước chiên theo sau. Chủ dìu dắt chiên mình, chủ vì chiên quên mình. Tiếp tục đọc