12. Đường Thánh giá – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Đường giải thoát.

Bao người chói tai khi nghe: “Hãy bỏ mình, vác khổ giá mình và theo Chúa Giêsu”.(1)

Nhưng ngày tận thế còn chói tai biết mấy khi nghe: “Hãy đi khỏi mặt ta, đồ bất lương, hãy vào lửa muôn đời”.(2)

Ai ngày nay thành tâm nghe theo huấn từ của Thánh giá, ngày đó sẽ khỏi phải nghe án phạt muôn đời ấy.

“Thánh Giá này sẽ hiện ra trên trời khi Chúa đến đoán xử muôn dân”.(3)

Lúc đó những tôi trung của Thánh giá, những người trót đời đã sống cái sống của Chúa đóng đinh, sẽ đầy tin tưởng tiến lại gần Chúa Giêsu, quan xét của họ. Tiếp tục đọc

Advertisement

11. Ít người mến Thánh giá – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Ít người mến thật.

Giờ đây rất có nhiều người muốn lên thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Nhiều người muốn ngồi ăn với Chúa, nhưng ít người muốn bắt chước đức kỵ thực của Chúa.

Ai cũng muốn vui hưởng với Chúa mà ít người chịu khó vì Chúa.

Nhiều người theo Chúa đến lúc bẻ bánh, nhưng ít ai chịu được nhục nhã của Thánh giá.

Nhiều người mến Chúa bao lâu không gặp trái ý.

Nhiều người ca tụng Chúa khi được Chúa ban yên ủi.

Nhưng nếu Chúa lánh đi và bỏ họ một tí, là y như họ phàn nàn hay nản chí luôn. Tiếp tục đọc

10. Biết ơn Chúa – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Thú siêu việt.

Bạn sinh ra để làm việc, sao Bạn lại tìm an nghỉ?

Hãy sẵn sàng để chịu đựng hơn là để được an ủi, để vác khổ giá hơn là để được vui hưởng.

Nếu có thể được an ủi và khoái lạc thiêng liêng mãi, thì người đời ai lại không muốn?

Vì yên ủi thiêng liêng thắng vượt trên khoái lạc thế trần và thú vui nhục dục.

Tất cả thú vui thế tục không phù phiếm thì cũng bỉ hổ, chỉ có thú vui thiêng liêng là êm dịu và thanh tao, nó là con đẻ của nhân đức và do chính tay Chúa ban xuống cho linh hồn trong sạch.

Nhưng những ơn an ủi thần diệu ấy không phải cứ muốn là được hưởng mãi đâu, vì thời gian của cám dỗ không còn xa lắm. Tiếp tục đọc

09. Đọa đầy – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Luyện tình yêu.

Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, cái đó chả có gì khó.

Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không xét mình đáng hay không đáng; thế mới thực lớn lao và đáng kể.

Bạn vui sướng và sốt sắng khi có ơn Chúa giúp; cái đó có gì mà đáng công: thường ai cũng mong được những lúc như vậy.

Được ơn Chúa nâng đỡ, bao giờ tiến bộ cũng dễ dàng.

Được Đấng Toàn năng bang trợ và Vị Hướng lộ tối cao dẫn đường. Lúc đó ta không cảm thấy nặng nhọc, có lạ gì!

Ta thích đi tìm an ủi, và khó lòng khi phải tự thoát. Tiếp tục đọc

08. Tri kỷ với Chúa Giêsu – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Yêu không ngại khó.

Được Chúa ở với, cái gì cũng tốt và không còn gì khó. Nhưng vắng Chúa cái gì cũng nặng nhọc.

Nếu Chúa không nói với lòng ta, không còn lời yên ủi nào có giá trị.

Nhưng Chúa chỉ nói một lời ta sẽ được khoan khoái, dễ chịu.

Maria Madalena đang khóc bỗng đứng thẳng người lên khi nghe chị Martha bảo: “Chúa đến và đang gọi em”.(1)

Sung sướng thay cái lúc ta đang khóc mà được Chúa gọi để đổi sầu làm vui tinh thần.

Không có Chúa, Bạn sẽ khô khan và cứng cỏi đến đâu! Tiếp tục đọc

07. Mến Chúa trên hết – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Tình yêu duy nhất.

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu là gì?

Phải xa lìa tất cả bạn hữu khác để yêu người Bạn này, vì Chúa Giêsu mốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Tình yêu tạo vật hay lật lọng và không bền. Tình yêu Chúa Giêsu trung tín và trường cửu.

Ai cố kết với tạo vật, sẽ ngã theo với tạo vật; ai cố kết với Chúa Giêsu, sẽ đứng vững muôn đời.

Hãy yêu mến và kết nghĩa keo sơn với người Bạn này. Vì dầu mọi người bỏ Bạn, Ngài vẫn không bỏ, và trong giờ sau hết Ngài sẽ không để Bạn phải tiêu diệt. Tiếp tục đọc

06. Cái vui của một lương tâm tốt – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Cái vui thật.

“Vinh dự của một người tốt là được lương tâm làm chứng tốt cho”.(1)

Nếu có một lương tâm tốt, Bạn sẽ được vui thỏa luôn.

Lương tâm tốt chịu đựng được mọi cái, và cảm thấy vui sướng cả giữa những nghịch ý.

Lương tâm xấu bao giờ cũng sợ sệt và áy náy.

Bạn sẽ được bình an, vui sướng, nếu thâm tâm Bạn không trách Bạn điều gì.

Bạn chỉ có thể vui khi nào Bạn làm được điều thiện. Tiếp tục đọc

05. Tự giác – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Đừng quá tự tin.

Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và kém hiểu biết lắm.

Ta ít sáng suốt lắm và cái chút ít đó, chỉ khinh thường một tí là mất hết.

Thường khi ta cũng không nhận thấy được rằng linh hồn ta mù tối chừng nào.

Ta làm quá vụng, rồi ta lại bào chữa một cách vụng hơn.

Có lúc tình dục chấn động ta, mà ta lại tưởng là lòng sốt sắng.

Ta xét nét những lầm lỗi nhỏ nơi người khác, còn những lỗi tầy tình của ta, ta cứ mần ngơ. Tiếp tục đọc

04. Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình lên trên thế sự: đức đơn sơ và trong sạch.

Đơn sơ trong chí lự và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Nếu tâm hồn thoát ly được mọi tình yêu lăng lố, thì làm gì Bạn cũng sẽ không thấy nặng nhọc.

Nếu Bạn quyết tâm và chỉ tìm đẹp ý Chúa và ích cho đồng loại, lòng trí Bạn sẽ được thong dong thực.

Nếu tâm hồn Bạn thẳng thắn, tất cả tạo vật sẽ nên tấm gương cho Bạn soi để chỉnh đốn cuộc đời, và nên sách dạy Bạn một học thuyết thánh thiện. Tiếp tục đọc

03. Người an bình thực – Sách Gương Chúa Giêsu.

Tự ổn định

Hãy bắt đầu thiết lập bình an trong mình, rồi Bạn sẽ làm cho người khác an bình.

Người chuộng hòa bình, lại hữu ích hơn người thông giỏi.

Người đam mê biến thiện thành ác và dễ tin điều ác.

Người công chính và an bình trở mọi cái thành thiện. Tiếp tục đọc

02. Tùng phục cho khiêm – Sách Gương Chúa Giêsu.

Dưới cánh tay Chúa

Đừng bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo mình, miễn sao có Chúa ở với trong mọi hành động là đủ rồi.

Cứ giữ lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa sẽ phù trợ cho.

Chúa đã phù trợ ai, thì dù người xảo quyệt mấy cũng không hại nổi.

Nếu biết nín lặng và nhẫn nhục, nhất định Bạn sẽ thấy Chúa giúp Bạn.

Chúa hiểu thời cơ và cách thế cứu Bạn, vì thế hãy cứ để mặc Ngài.

Giúp Bạn cũng như cứu Bạn, khỏi xấu hổ đó là quyền Chúa. Tiếp tục đọc

01. Nước Trời – Sách Gương Chúa Giêsu.

Dọn lòng chờ Chúa

Lời Chúa: “Nước Thiên Chúa ở trong lòng chúng con”. (1)

Bạn hãy trở lại cùng Chúa cho thành tâm”,(2) cứ bỏ phăng cái trần tục khốn nạn đi, tất hồn Bạn sẽ được bình an.

Hãy tập khinh ngoại vật, hãy chăm chú đến nội tâm, rồi Bạn sẽ thấy nước Thiên Chúa đến trong Bạn. “Vì nước Thiên Chúa là an bình và vui sướng trong Chúa Thánh Thần”.(3) Thứ an bình và vui sướng đó, người ác không bao giờ được.

Chúa Kitô sẽ đến trong Bạn và làm cho Bạn tràn đầy an ủi, nếu Bạn biết dọn cho Chúa một nơi xứng đáng trong Bạn. Tiếp tục đọc