12. Đường Thánh giá – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Đường giải thoát.

Bao người chói tai khi nghe: “Hãy bỏ mình, vác khổ giá mình và theo Chúa Giêsu”.(1)

Nhưng ngày tận thế còn chói tai biết mấy khi nghe: “Hãy đi khỏi mặt ta, đồ bất lương, hãy vào lửa muôn đời”.(2)

Ai ngày nay thành tâm nghe theo huấn từ của Thánh giá, ngày đó sẽ khỏi phải nghe án phạt muôn đời ấy.

“Thánh Giá này sẽ hiện ra trên trời khi Chúa đến đoán xử muôn dân”.(3)

Lúc đó những tôi trung của Thánh giá, những người trót đời đã sống cái sống của Chúa đóng đinh, sẽ đầy tin tưởng tiến lại gần Chúa Giêsu, quan xét của họ. Tiếp tục đọc

Advertisement

11. Ít người mến Thánh giá – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Ít người mến thật.

Giờ đây rất có nhiều người muốn lên thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Nhiều người muốn ngồi ăn với Chúa, nhưng ít người muốn bắt chước đức kỵ thực của Chúa.

Ai cũng muốn vui hưởng với Chúa mà ít người chịu khó vì Chúa.

Nhiều người theo Chúa đến lúc bẻ bánh, nhưng ít ai chịu được nhục nhã của Thánh giá.

Nhiều người mến Chúa bao lâu không gặp trái ý.

Nhiều người ca tụng Chúa khi được Chúa ban yên ủi.

Nhưng nếu Chúa lánh đi và bỏ họ một tí, là y như họ phàn nàn hay nản chí luôn. Tiếp tục đọc

10. Biết ơn Chúa – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Thú siêu việt.

Bạn sinh ra để làm việc, sao Bạn lại tìm an nghỉ?

Hãy sẵn sàng để chịu đựng hơn là để được an ủi, để vác khổ giá hơn là để được vui hưởng.

Nếu có thể được an ủi và khoái lạc thiêng liêng mãi, thì người đời ai lại không muốn?

Vì yên ủi thiêng liêng thắng vượt trên khoái lạc thế trần và thú vui nhục dục.

Tất cả thú vui thế tục không phù phiếm thì cũng bỉ hổ, chỉ có thú vui thiêng liêng là êm dịu và thanh tao, nó là con đẻ của nhân đức và do chính tay Chúa ban xuống cho linh hồn trong sạch.

Nhưng những ơn an ủi thần diệu ấy không phải cứ muốn là được hưởng mãi đâu, vì thời gian của cám dỗ không còn xa lắm. Tiếp tục đọc

09. Đọa đầy – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Luyện tình yêu.

Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, cái đó chả có gì khó.

Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không xét mình đáng hay không đáng; thế mới thực lớn lao và đáng kể.

Bạn vui sướng và sốt sắng khi có ơn Chúa giúp; cái đó có gì mà đáng công: thường ai cũng mong được những lúc như vậy.

Được ơn Chúa nâng đỡ, bao giờ tiến bộ cũng dễ dàng.

Được Đấng Toàn năng bang trợ và Vị Hướng lộ tối cao dẫn đường. Lúc đó ta không cảm thấy nặng nhọc, có lạ gì!

Ta thích đi tìm an ủi, và khó lòng khi phải tự thoát. Tiếp tục đọc

08. Tri kỷ với Chúa Giêsu – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Yêu không ngại khó.

Được Chúa ở với, cái gì cũng tốt và không còn gì khó. Nhưng vắng Chúa cái gì cũng nặng nhọc.

Nếu Chúa không nói với lòng ta, không còn lời yên ủi nào có giá trị.

Nhưng Chúa chỉ nói một lời ta sẽ được khoan khoái, dễ chịu.

Maria Madalena đang khóc bỗng đứng thẳng người lên khi nghe chị Martha bảo: “Chúa đến và đang gọi em”.(1)

Sung sướng thay cái lúc ta đang khóc mà được Chúa gọi để đổi sầu làm vui tinh thần.

Không có Chúa, Bạn sẽ khô khan và cứng cỏi đến đâu! Tiếp tục đọc

07. Mến Chúa trên hết – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Tình yêu duy nhất.

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu là gì?

Phải xa lìa tất cả bạn hữu khác để yêu người Bạn này, vì Chúa Giêsu mốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Tình yêu tạo vật hay lật lọng và không bền. Tình yêu Chúa Giêsu trung tín và trường cửu.

Ai cố kết với tạo vật, sẽ ngã theo với tạo vật; ai cố kết với Chúa Giêsu, sẽ đứng vững muôn đời.

Hãy yêu mến và kết nghĩa keo sơn với người Bạn này. Vì dầu mọi người bỏ Bạn, Ngài vẫn không bỏ, và trong giờ sau hết Ngài sẽ không để Bạn phải tiêu diệt. Tiếp tục đọc

06. Cái vui của một lương tâm tốt – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Cái vui thật.

“Vinh dự của một người tốt là được lương tâm làm chứng tốt cho”.(1)

Nếu có một lương tâm tốt, Bạn sẽ được vui thỏa luôn.

Lương tâm tốt chịu đựng được mọi cái, và cảm thấy vui sướng cả giữa những nghịch ý.

Lương tâm xấu bao giờ cũng sợ sệt và áy náy.

Bạn sẽ được bình an, vui sướng, nếu thâm tâm Bạn không trách Bạn điều gì.

Bạn chỉ có thể vui khi nào Bạn làm được điều thiện. Tiếp tục đọc

05. Tự giác – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Đừng quá tự tin.

Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và kém hiểu biết lắm.

Ta ít sáng suốt lắm và cái chút ít đó, chỉ khinh thường một tí là mất hết.

Thường khi ta cũng không nhận thấy được rằng linh hồn ta mù tối chừng nào.

Ta làm quá vụng, rồi ta lại bào chữa một cách vụng hơn.

Có lúc tình dục chấn động ta, mà ta lại tưởng là lòng sốt sắng.

Ta xét nét những lầm lỗi nhỏ nơi người khác, còn những lỗi tầy tình của ta, ta cứ mần ngơ. Tiếp tục đọc

04. Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình lên trên thế sự: đức đơn sơ và trong sạch.

Đơn sơ trong chí lự và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Nếu tâm hồn thoát ly được mọi tình yêu lăng lố, thì làm gì Bạn cũng sẽ không thấy nặng nhọc.

Nếu Bạn quyết tâm và chỉ tìm đẹp ý Chúa và ích cho đồng loại, lòng trí Bạn sẽ được thong dong thực.

Nếu tâm hồn Bạn thẳng thắn, tất cả tạo vật sẽ nên tấm gương cho Bạn soi để chỉnh đốn cuộc đời, và nên sách dạy Bạn một học thuyết thánh thiện. Tiếp tục đọc

30. Xin Chúa giúp và vững tâm chờ Chúa trở lại – Sách Gương Chúa Giêsu.

Chúa cứu người trông cậy Chúa

– “Con ơi ! Cha là Chúa giúp sức trong ngày cơ cực” (Nah. 1,7).

Con hãy đến với Cha mỗi khi con gặp đau khổ.

Điều ngăn trở ơn trời an ủi hơn hết, là tại con đến cầu xin Cha muộn quá !

Vì trước khi kêu đến Cha con đã đi tìm an ủi khuây khỏa ở ngoài.

Nhưng con thấy tất cả những thứ đó không ăn thua gì, bao lâu con chưa nhìn nhận ra rằng : “Chính Cha là Đấng cứu những người trông cậy Cha” (Ps. 16, 7). Và ngoài Cha, không ai giúp được con nên việc, bàn được cho nên lời, không còn phương thuốc nào tồn tại. Tiếp tục đọc

29. Kêu cầu và chúc tụng Chúa khi gặp khổ đau – Sách Gương Chúa Giêsu.

Kêu cầu Chúa

– “Ngợi khen thánh danh Chúa muôn đời” (Tob. 3, 23). Lạy Chúa, vì Chúa đã để đau khổ và cám dỗ này xảy đến cho con.

Con không thể trốn được; nhưng con cần chạy đến cùng Chúa, để Chúa trợ giúp và biến nó thành lợi ích cho linh hồn con.

Lạy Chúa, con đau điếng người, và tâm hồn con phiền muộn : hơn nữa, tình dục trong con đang làm khổ con.

Ôi ! Lạy Chúa khả ái ! “Con biết nói gì bây giờ”

Con đang cực khổ, “xin Chúa cứu con khỏi giờ đen tối này” (Ga. 12, 27) Tiếp tục đọc

28. Người nói hành – Sách Gương Chúa Giêsu.

Lời bay theo gió

– Con ơi ! Đừng buồn khi gặp người có ý kiến không đẹp về con và nói những lời chói tai con !

Con phải nghĩ về con tệ hơn, và phải tin chắc không ai khiếm khuyết hơn con.

Nếu con có đời sống nội tâm, con sẽ chẳng quan tâm đến những lời nói thoảng qua.

Biết thinh lặng những lúc gặp trái ý, và hướng tâm hồn lên cùng Cha mà không xao xuyến vì lời người ta xét đoán : đó là khôn tuyệt đấy ! Tiếp tục đọc

27. Tai hại của tự ái – Sách Gương Chúa Giêsu.

Tự ái là yêu mình quá đáng

– Muốn được tất cả, con hãy hiến toàn thân con và đừng giữ lại chút đỉnh gì về con.

Con nên biết : trên đời không gì tác hại con bằng tự ái.

Con dan díu với sự vật nhiều hay ít, cái đó tùy ở lòng yêu và cảm tình con đối với vật ấy.

Yêu trong sạch, đơn sơ và đứng đắn, con sẽ không phải bị nô lệ tình yêu.

Con đừng mong muốn những cái không nên có. Tiếp tục đọc

26. Tâm hồn tự do – Sách Gương Chúa Giêsu.

Người tự do thực

– Lạy Chúa ! Chỉ có người toàn thiện mới tâm niệm luôn được những gì trên trời và giữ được tâm hồn thanh thản giữa trăm ngàn ưu tư. Họ được thế không phải tại vô tâm, nhưng đó là đặc ân của một linh hồn tự do không vương vấn tình tứ gì nơi tạo vật.

Những ràng buộc của thân xác

Ôi Chúa đại từ bi ! Con nài xin Chúa giữ gìn con khỏi những lo lắng đời tạm, để con khỏi bị ràng buộc; khỏi những nhu cầu thân xác, để con đừng đam mê vui sướng; khỏi tất cả những chướng ngại của linh hồn, để con đừng vì ưu tư mà thất đảm. Tiếp tục đọc

25. Điều kiện để được bình an và tiến bộ – Sách Gương Chúa Giêsu.

Bình an của Chúa

– Con ơi ! Cha đã nói : “Cha để lại bình an cho chúng con, Cha ban bình an cho chúng con, nhưng Cha không cho như người đời quen cho” (Gioan 14, 27).

Ai cũng biết bình an, nhưng có phải ai cũng lưu tâm đến những điều kiện để được bình an đâu !

Bình an Cha chỉ ở với những người có tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng.

Bình an của con, phải nhẫn nhục lắm mới được. Tiếp tục đọc

24. Đừng xét việc người – Sách Gương Chúa Giêsu.

Để mặc ý Chúa

– Con ơi ! Đừng tò mò, đừng bận tâm vì những việc vô ích.

“Cái này, cái nọ có hệ gì đến con, con hãy cứ theo Cha” (Gioan. 21, 22).

Thế người này tính khí làm sao, người kia nói làm cách nào, cái đó hệ gì đến con !

Con không phải thưa thay người khác, chỉ phải tính toán về con.

Vậy, con giây mình vào đó làm gì ? Tiếp tục đọc

23. Đi tìm bình an – Sách Gương Chúa Giêsu.

Điều kiện bình an

– Con ơi ! Bây giờ Cha dạy con biết đường bình an và tự do thật.

– Vâng, lạy Chúa ! Xin Chúa thương dạy. Con sung sướng đón nghe.

– Con ơi ! Con hãy chuyên lo làm theo ý người khác hơn là ý con.

– Con hãy luôn luôn chọn cho con phần kém thay phần hơn.

– Con hãy luôn luôn tìm chỗ thấp nhất và tùng phục người khác.

– Con hãy ước mong và cầu nguyện luôn cho ý Chúa được thực hiện đầy đủ trong con.

Cứ thực hành như vậy, con sẽ được bình an và hoan lạc. Tiếp tục đọc

22. Nhớ lại ơn Chúa – Sách Gương Chúa Giêsu.

Đừng vô ơn

Lạy Chúa,  “xin mở lòng con hiểu biết lề luật Chúa và dạy con bước đi trong đường giới răn Chúa” (2 Mach 1,4).

Xin dạy con hiểu thánh ý Chúa, biết cần cù và kính cẩn tưởng nhớ trăm ngàn ơn Chúa ban  chung cũng như riêng, để con cảm tạ Chúa cho xứng đáng.

Con biết và thú thực dẫu chỉ biết ơn cho xứng đáng trong muôn một, con cũng hoàn toàn bất lực.

Đứng trước mọi ơn Chúa ban cho con, con thấy mình thấp bé quá.   Và khi suy đến đức quảng đại Chúa, trí con lu mờ trước cái cao cả ấy. Tiếp tục đọc

21. An nghỉ trong Chúa – Sách Gương Chúa Giêsu.

Chúa trên hết

– Linh hồn ta hỡi ! ngươi hãy lấy Chúa làm trạm nghỉ trong mọi cái và trên mọi cái, vì Chúa là nơi an nghỉ muôn đời của các Thánh.

Ôi ! Chúa Giêsu rất êm dịu và khả ái, xin cho con an nghỉ trong Chúa trên mọi tạo vật, trên hết cả sức khoẻ và vẻ đẹp, trên mọi vinh quang, mọi danh dự, mọi uy thế, mọi quyền lực, mọi khoa học, mọi sâu sắc, mọi của cải và tài nghệ, mọi vui mừng và sung sướng, trên mọi danh tiếng và lời khen, trên mọi hy vọng và hứa hẹn, mọi huân công và ước nguyện, trên mọi hồng phúc và ân trạch Chúa có thể ban, trên tất cả  khoái sảng và hoan lạc một linh hồn có thể có và cảm được.

Sau hết, trên tất cả Sứ thần, Tổng thần và toàn thể đạo binh Thiên quốc,  trên cả mọi cái hữu hình và vô hình, trên tất cả những cái không phải là Chúa, vì Chúa còn trọn hảo hơn tất cả. Tiếp tục đọc

20. Thú nhận mình hèn yếu – Sách Gương Chúa Giêsu.

Con người hèn yếu

-“Con sẽ xưng thú tội bất chính của con (Thánh vịnh 31,5), lạy Chúa  con sẽ thú với Chúa tình trạng yếu hèn của con.

Thường một cái không đâu cũng làm cho nản lòng và buồn bã.

Con quyết tâm hành động can đảm, nhưng vừa gặp cám dỗ nhẹ, con đã phiền muộn ngay.

Có khi vì một việc nhỏ mọn mà con lại bị cám dỗ nặng nề.

Và giữa lúc con yên trí rằng con vững vàng, không thấy nguy hiểm, chính lúc ấy con hầu như bị ngã chỉ vì một hơi thở. Tiếp tục đọc