Sương mai – Nguyên Thoại

***
Sương mai
(họa bài “Thanh minh – Thu Phong”) 

 Sương tròn lấp lánh cợt bình minh
Cảnh vật đêm qua đã chuyển mình
Lá mượt mà khoe hàng giậu thắm
Hoa là lượt chớm nụ cười xinh
Chờ duyên gửi phận mây cùng gió
Đợi phút trao giây bóng với hình
Óng ả bờ vai làn tóc hẹn
Sân trường áo lụa chữ kiên trinh

 19/04/2012
Nguyên Thoại

Vội quá – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)

Vội quá…

Bạn cũ theo nhau lặng lẽ rời
Nay về mai ở mặc dòng trôi
Chiều Đông nhớ lạ cung đàn rót
Sớm Hạ quên sao điếu thuốc mồi
Buộc chữ  ân tình sương khói dạt
Lay bờ kỷ niệm tháng ngày vơi
Chừng như lối mộng ê chề gót
Nợ trả chưa xong giã phận người

25/11/2011
Nguyên Thoại

*** 

Lưu luyến – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)

***

Lưu luyến…
(họa bài “Nỡ nào – Thu Phong”)

Tôi đợi nơi này tự thuở xưa
Cây nêu tràng pháo ngóng giao thừa
Sông Hương hớn hở thuyền qua lại
Núi Ngự tươi cười chuyện nói thưa
Sớm nhớ trời buông con nắng ghẹo
Chiều trông gió gởi áng mây đùa
Người đi đá sỏi còn lưu luyến
Sao lại trách thầm cả giọt mưa

10/12/2010
Nguyên Thoại

***