Ai cũng biết – Huy Hoàng.

Thể hiện: Uyên Di (Tải về)

Ai cũng biết phận người vắn vỏi, mà lại sống như đời rất dài. Đâu biết rằng có thể hôm nay, con kết thúc cuộc đời trần thế. Ai cũng biết sinh ký tử qui, nhưng mấy ai lo phút trở về. Xin cứu con khỏi trí u mê, Lời Chúa gọi để tâm lắng nghe.

Đời con là như một dòng sông, luôn từng phút trôi về biển rộng. Ước được về quê trời hằng sống, hãy thực thi Lời của Tin Mừng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai sạch tội – Huy Hoàng.

1. Con người sống giữa trần gian thân phận nhân vô thập toàn, thế mà con đã bao phen thét gào lên án anh em. Chân mình thì lấm bê bê lại còn cầm đuốc mà rê chân người. hãy nhìn vào chính lương tri để con khiếm tốn nghe lời Ngài trao.

ĐK. Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá ném người trước đi. Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá ném người trước đi. Con van xin Ngài giúp con xét lại lương tri để con nhân từ với hết những ai lỗi lầm. Tiếp tục đọc