Chúa thương chọn con – Hoàng Kim Tốt.

Tận hiến
Thể hiện: Gia Ân (Tải về)
*
Từ xa xưa ấy Chúa đã biết con biết con tận tường. Rồi hôm nao đây, Chúa đã thương con cho con cuộc sống. Lần qua năm tháng Chúa mời gọi con vào nhà Chúa. Và ngày hôm nay Chúa dắt đưa con lên bàn thờ.
.
ĐK.
Chúa, Chúa yêu con Chúa yêu con, yêu con thật nhiều. Thương gọi chọn con lên chức Linh mục của Chúa. Con, con theo Chúa, xin theo Chúa, xin theo Chúa mãi. Quyết sống Phúc Âm sống chứng nhân trung trinh vẹn toàn. Tiếp tục đọc

Chiếc áo chùng thâm – Hoàng Kim Tốt.

Tận hiến
Thể hiện: Việt Tuấn (Tải về)
*
Chúa ơi! Chiếc áo chùng thâm, sẽ như áo giáp âm thầm đỡ nâng. Đời con, đời con đã quyết hiến dâng, đã dâng dâng chỉ một lần mà thôi.
.
ĐK.
Dù đời con đây gió mưa vùi. Đường tình mai đây đắng cay ngọt bùi. Lời thề hôm nay, hỡi Chúa ơi! Một đời không phai, hỡi Chúa ơi! Tiếp tục đọc