Can đảm lên (Is. 35) *- Nguyên Hữu.

Ca Hiệp Lễ 3 Mùa Vọng. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 27.6.1997)
*
ĐK. Hãy trấn an những tâm hồn yếu mềm. Can đảm lên! Can đảm lên! Này Chúa chúng ta gần đến. Hãy vững tin hỡi bao người yếu hèn. Can đảm lên! Can đảm lên! Này Chúa chúng ta gần bên.

1. Này Chúa Thiên Chúa ta là tình mến thiết tha. Nào cùng cất muôn tiếng ca chào mừng Chúa đến cứu ta. Tiếp tục đọc

Advertisement