Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ.

Cầu hồn
Thể hiện: Công Minh (Tải về)
*
1.
Xin dâng lên Chúa những linh hồn còn đang khóc than
Vì tội năm tháng trót vấp phạm lòng nên nát tan
Này đây hy lễ con dâng thay các linh hồn
Ngài ơi xót thương thứ tha bao tội còn vương
. Tiếp tục đọc

Advertisement

Dâng Mẹ tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ.

Hôn phối
1.
Xin dâng lên Mẹ tình yêu một lòng son sắt đoan nguyền. Hôm nay và cho mãi sau biết yêu thương nhau trọn đời. Xin dâng về Mẹ yêu dấu đường đi dẫu có bụi trần cho con biết sống trọn đời tiếng yêu như Mẹ ngày xưa. Xin dâng lên Mẹ tình yêu là nguồn an ủi sớm chiều, xin cho tình yêu chúng con sống trong yêu thương chở che. Xin dâng về Mẹ yêu dấu dạy con biết sống thật lòng như gương Thánh Thất rạng ngời Mến Tin Cậy Chúa không ngơi  Tiếp tục đọc