Kỷ niệm gầy – Nguyên Thoại

***

Kỷ niệm gầy…
(họa bài “Về chưa cưng – Lan Anh”)

Mây về đỉnh núi ngập ngừng sông
Thác đổ khi nao biết ngược dòng
Gió hẹn mưa thề âu để nhớ
Năm hờn tháng giận chỉ là mong
Thuyền neo bến vắng câu hò đượm
Mắt gởi đêm thâu bóng nguyệt lồng
Hạ hết Đông sang gầy kỷ niệm
Chim trời cá biển mỏi mòn trông

21/05/2012
Nguyên Thoại

bài xướng

Tiếp tục đọc