Ấp ủ – Phuongnhiaodai.

ap u

*
ẤP Ủ…

Đã mấy năm rồi ấp ủ say
Từ khi dáng mộng dệt đêm ngày
Giàn hoa trước ngõ tương tư ngóng
Điệu lý ven sông thấp thỏm bày
Bể ái thuyền xuôi chưa muốn đậu
Cây tình gió ngược chẳng thèm lay
Người qua kẻ lại mà sao vẫn
Nỗi nhớ trong tôi cứ đọa đày

01/03/2011
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc