Cha gọi con từ ngàn xưa – Phạm Trung.

Ý thơ: Nguyễn Tầm Thường.

Thể hiện: Hợp ca (Tải về)

Từ ngày chưa có mặt trời, từ khi chưa có biển khơi. Cha đã gọi tên con là người Cha chọn trao gửi. Tình trời đem xuống trần gian. Từ ngày, từ ngày chưa có núi đồi. Từ khi, từ khi chưa có thời gian. Cha đã gọi tên con, là người Cha chọn trao gửi nhiệm mầu Thập Giá mai sau.

1. Cha đã chờ đợi con là linh mục muôn thuở muôn đời. Cha đã chờ đợi con là linh mục rao truyền lời kinh thánh. Cha đã gọi tên con là linh mục mở cửa thiên đàng. Cha đã gọi tên con là linh mục bên Thập Giá đời đời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Từng bước Chúa ơi – Nguyễn Hùng Cường.

Thể Loại Thánh Ca Khác
Thể hiện: Hợp ca.

Thể hiện: Mỹ Dung (Tải về)
*
1. Từng bước từng bước Chúa ơi! Chúa dắt dìu con trên đời. Từng bước từng bước Chúa ơi! Tình Ngài bát ngát biển khơi. Đưa hồn bình yên đến nơi, suối ngọt cỏ non thắm tươi.

2. Từng bước từng bước Chúa ơi! Nắng sớm tình Cha trên đầu. Từng bước từng bước Chúa ơi! Chiều về bóng mát rợp mây. Ru hồn vào đêm ngất ngây, giấc ngủ triền miên đắm say. Tiếp tục đọc

Dâng Chúa – Tuấn Kim.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thể hiện: Hợp ca (Tải về)
*
ĐK. Dâng lên Cha này bánh thơm. Xin dâng lên đây thân xác này, đời con xin thống hối Chúa ơi! Cùng rượu nho con xin kính tiến, hương bay lên tòa Chúa uy quyền, Chúa thương nhận cho.
.
1. Lúc các con cầm lấy bánh này, là Thịt Ta đã hiến thân để cứu ngàn dân. Khi các con cầm lấy mà ăn, hãy truyền rao Đấng cứu chuộc đời. Tiếp tục đọc