Ánh sáng Đức Tin – Hải Triều.

1. Khi chân con hồ xiêu ngã, có tiếng cười chế nhạo rằng: Chúa nay ở đâu! Chúa còn đâu! Nhờ Ánh Sáng Đức Tin dọi trên đầu con suy thấu:

ĐK. Chúa ở bên con luôn. Ơn Chúa ở cùng con không nao núng, hằng luôn tin vững: Chúa ở cùng con. Tiếp tục đọc

Ánh mắt Chúa nhìn – Hải Triều.

Đk.
Nước mắt con tuôn rơi, trái tim con bồi hồi. Chúa nhìn từ ái gọi con thống hối. Ôi ánh mắt Chúa nhìn thiết tha lòng con khó nguôi.

1. Ánh mắt Chúa nhìn dò thấu tâm hồn cho con đau buồn tội khiên chồng chất. Tiếp tục đọc