Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Is. 30) *- Hải Triều.

ĐK. Dân Xi-on hỡi! Chúa sắp ngự đến cứu độ dân Người. Nào cùng mừng vui ngợi khen Chúa ngươi.

TK. Này dân Xi-on ơi nay thôi khóc lóc than thở. Chúa ngươi sẽ cất tiếng rất oai hùng và biểu dương Ơn Cứu Độ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa ngự đến (Is. 30) *- Trần Anh Linh.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 27.6.1997)
*
ĐK. Này hỡi dân Xi-on! Kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến, khiến lòng anh em hỷ hoan. Này hỡi dân Xi-on! Kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến khiến lòng anh em hỷ hoan.

1. Người vừa lên tiếng, tiếng Người oai nghiêm, kìa Đấng cứu tinh muôn đời, đang đến cứu độ dân Người, cho lòng anh em ngợp vui. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Is. 30) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Này dân Si-on hỡi Chúa đến cứu độ muôn dân. Ngài lên tiếng thật oai hùng khiến tâm hồn anh em hỉ hoan.

1. Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết thật vô tư kẻ nghèo Ngài luôn đỡ nâng.
Tiếp tục đọc