Xin hãy gieo sương (Is. 45) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Trời cao hỡi nào hãy gieo sương. Mây hãy mưa, mưa Đấng Công bình. Đất mở ra, cho xuất hiện Vị Cứu tinh. Đây nhân loại khao khát chờ mong.

1. Từ ngàn năm xưa, lưu truyền ách khổ đau. Trần gian trông mong ngóng đợi ơn cứu thoát. Xin mau đến Ngài ơi, xin Ngài. Mau cứu thoát đoàn con hỡi Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Is. 45) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Trời cao hỡi nào hãy gieo sương mai, mây đổ mưa xuất hiện Đấng Cứu Tinh. Này đất hỡi ban vị Vua Công Chính, cho khắp gian trần hưởng phúc trường sinh.

1. Này Đấng muôn dân đợi trông đến thăm dân Ngài, mau ra chào đón. Nhà Chúa tràn ngập vinh quang, ai đi theo Ngài sẽ được bình an.
Tiếp tục đọc