Hãy vui mừng (Is. 66) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 4 Mùa Chay. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Hỡi những ai có lòng yêu mến chân thành. Nào về đây, về với Giê-ru-sa-lem. Hãy đến đây hỡi người cô đơn sầu khổ. Hãy vui mừng tận hưởng Nguồn ủi an.

1. Nơi Giê-ru-sa-lem Chúa tuôn đổ ơn thái bình. Nơi Giê-ru-sa-lem Ngài ban phúc ân đầy dư. Ngài bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Ngài nuôi bằng sữa mẹ, vỗ về như con thơ.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Is. 66) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Giê-su-sa-lem hỡi nào hãy vui vui mừng lên, tề tựu cả về đây hỡi những ai mến yêu thành. Ai đang sầu đau hớn hở reo vang, hân hoan đón nhận nguồn an ủi chứa chan.

1. Ôi Thành Đô chẳng khác nào đô thị, được xây nên một khối đá vẹn toàn. Vui dường bao ta đi về nhà Chúa, cửa nội thành ta đã dừng chân.
Tiếp tục đọc