02. Sách Xuất Hành – Kinh Thánh Cựu Ước.

Sách Xuất Hành là cuốn sách thứ hai trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 40 chương, được viết vào khoảng năm 1450-517 TCN, không rõ tác giả là ai, truyền thống cho là ông Mô-sê.

Tiếp tục đọc

Advertisement

23. Sách Thánh Vịnh – Kinh Thánh Cựu Ước.

Tiếp tục đọc

01. Sách Sáng Thế – Kinh Thánh Cựu Ước.

Sách Sáng Thế hay Sáng Thế Ký, Sách Khởi Nguyên là cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 50 chương, được viết vào khoảng năm 1450-517 TCN, không rõ tác giả là ai, truyền thống cho là ông Mô-sê.

Tiếp tục đọc