Niềm vui Giáng Sinh *- Mi Trầm.

Giáng Sinh Lễ Đêm – Nhập Lễ + Kết Lễ. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Niềm vui Giáng Sinh về, Chúa điểm tô đời ta thắm tươi. Niềm vui Giáng Sinh về, Chúa đã mở một kỷ nguyên mới. Tình Chúa sáng bao la, Người đến đem an hòa. Nguồn sống chốn cao xa, Người hứa một trời hoa.

ĐK. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về muôn muôn dân hòa bài ca mới. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về đây yêu thương kết giao đất trời. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về muôn con tim hòa nhịp vui tươi. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về đây tin yêu sáng ngời nơi nơi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Tấm lòng mục đồng *- Vũ Đình Ân.

Mùa Giáng Sinh.
Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Khi nghe thiên sứ báo tin, mục đồng vội vã ra đi, giữa đêm đông chẳng ngại gì, chỉ gặp Mẹ bế Hài Nhi. Đây Con Thiên Chúa giáng sinh, nằm trong máng cỏ đơn sơ, mục đồng quỳ gối lạy thờ, ơn Chúa tràn tuôn vô bờ.

1. Chỉ có tấm lòng đêm đông, không vàng, châu báu danh vọng, chỉ có con chiên, con lừa, thở hơi ấm Chúa dư thừa.
Tiếp tục đọc

Chúa đến rồi *- Mi Trầm.

Giáng Sinh Lễ Đêm – Nhập Lễ + Kết Lễ. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Chúa đến rồi Người đến cứu đời, nào ta chung nhau niềm vui mới. Chúa đến rồi Người đến cứu đời, nào ta hân hoan hát vang trời.

1. Nầy Người đến cứu độ chúng ta, mau dâng Chúa muôn ngàn tiếng ca. Nầy Người đến cứu độ chúng ta, trời với đất từ nay giao hòa.
Tiếp tục đọc

Mừng vui lên *- Mi Trầm.

Giáng Sinh Lễ Đêm. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Mừng vui lên (lặp lại) Giáng Sinh đã về (lặp lại) cất tiếng ca hòa mừng Ngôi Hai giáng trần. Mừng vui lên (lặp lại) Giáng Sinh đã về (lặp lại) Hãy đến tôn thờ Đấng Cứu độ thế nhân.

1. Này Chúa đến rồi niềm vui đến với mọi người. Và vinh quang Người bừng lên đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc