Nầy con đây (Is. 6) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 5C Thường Niên – Nhập Lễ + Kết Lễ. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Nầy con đây, xin Chúa sai con. Nầy con đây, xin Chúa sai con, sai con đi theo như ý Ngài, sai con đi theo như ý Ngài.

1. Vô phúc cho tôi, tôi chết mất vì tôi thấy Chúa, Chúa các đạo binh. Thiên Thần bay đến, cầm cục than cháy đặt vào miệng tôi, tội lỗi được tha.
Tiếp tục đọc

Advertisement