Thánh ca vào đời – Vần L

Lạy Mẹ xin yên ủi – Nguyễn Khắc Xuyên
Lạy Mẹ xin yển ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn
Lạy Thánh Giu-se – Đạo Minh
Lạy Thánh Giu-se vinh hiển trên nơi diệu quang, Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc
Lắng nghe Lời Chúa – Nguyễn Duy
Xin cho con biết lắng nghe, Loài Ngài dạy con trong đêm tối
Lên núi Si-on – Hùng Lân
Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, Chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên

Tiếp tục đọc