Khúc ru – Nguyễn Ngọc Tài & Nguyễn Hải Thảo

Khúc ru – Nguyễn Ngọc Tài & Nguyễn Hải Thảo

Ta ru đời bằng những giấc mê
Bằng đôi chân mỏi một lối đi về
Tình đến như gió, tình đi như mưa
Tình không chợt có, tình có vụt xa
Tình đến như bão, tình đi như giông
Tình không chợt có, tình có như không

Tiếp tục đọc