Ơi là nắng mưa! – thơ Lục bát (Cây Muối).

 

 

 

*
ƠI LÀ NẮNG MƯA

Ngày xưa
nắng ngủ trên mây

Một hôm
chợt thấy
vai gầy…
ghé xuôi

Ngày xưa
mưa chỉ ngủ vùi

Một hôm
chợt thấy
bùi ngùi…
biết rơi!

29/03/1010
Cây Muối
Tiếp tục đọc

Advertisement