Ngày hồng ân (Lc. 1) *- Thiên Duyên.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Hôm nay ngày hồng ân cho khắp nơi xa gần, hôm nay ngày hồng ân Thiên Chúa đến với muôn dân. Hôm nay ngày hồng ân ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Đức Ki-tô xuống trần đem Tin Mừng cho thế nhân.

1 Thánh Thần ngự xuống trên Tôi, sai Tôi đi làm chứng nhân Nước Trời, chữa lành sám hối, mở mắt kẻ mù đui. Mở ra một kỷ nguyên mới, loan Tin Vui năm Hồng Ân Chúa Trời, hòa bình cho thế giới, ơn cứu độ tuôn tràn ngàn nơi.
Tiếp tục đọc

Tin Mừng cho người nghèo (Lc. 1) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Chúa đến loan báo tin cứu độ cho người ngày đêm luôn kiếm tìm. Chúa đến trong Thánh Linh uy quyền danh Người tràn khắp cả mọi miền.

1. Người truyền rao sự giải thoát cho dân, Người thuyên chữa kẻ tự hối ăn năn. Người mù sẽ được nhìn thấy vinh quang, kẻ bị áp bức được quyền sống thanh bình.
Tiếp tục đọc

Lời Kinh Thánh (Lc. 1) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Thường Niên.
*
Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

1. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Tiếp tục đọc

Thánh Thần Chúa (Lc. 1) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Chúa xức dầu cho tôi, sai tôi rao giảng Tin Mừng. Tin Mừng Chúa chữa tâm hồn sám hối. Tin Mừng Chúa công bố năm hồng ân.

1. Chúa trở về Ga-li-lê-a, Chúa về quê làng Na-gia-rét. Người trở về trong vinh quang Chúa, Người giảng dạy trong các hội đường.
Tiếp tục đọc

Sống Tin Mừng (Lc. 1) *- Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 3C Thường Niên.
*
1. Sống Tin Mừng để thấy cuộc đời, đẹp ngời tươi mới mỗi ngày có Chúa cùng đi, trên đời biết ứng nghiệm thực thi, nghe lời khuyên Chúa đem ra thực hành. Lời của Chúa con đường sự sống, là hạnh phúc thật cho con kiếm tìm, tin yêu Ngài sống Tin Mừng nghe Chúa bảo ban.

ĐK. Cho con luôn được lắng nghe sống lời Ngài mỗi ngày, đừng u mê phù hoa dương gian. Cho con sống Tin Mừng Ngài, biết đem ra thực hành, là hành trang đường dẫn tới quê trời.
Tiếp tục đọc

Ngài sai tôi đi (Lc. 1) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Thánh Thần Thiên Chúa ngự trên tôi, Chúa đã xức dầu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, mang tin vui đến người khó nghèo và chữa người sám hối. Vui mừng loan báo sự giải thoát cho những ai bị giam cầm. Cho người mù sẽ được trông thấy, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân.

ĐK. Mừng vui lên cùng vang lên muôn khúc tân ca. Vì hôm nay toàn thế giới ơn Chúa tràn tuôn. Lòng ăn năn nguyện xin Chúa tha thứ thương xem. Để thế giới được hạnh phúc sống trong an bình.
Tiếp tục đọc

Mẹ được chúc phúc (Lc. 1) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
1. Em được chúc phúc, hơn mọi người phụ nữ trên trần gian, và người em đang cưu mang cũng thật là có phúc.

ĐK. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với em.
Tiếp tục đọc

Mẹ Chúa đến viếng thăm (Lc. 1) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.

Thể hiện: Túy Vân.
*
1. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Hài Nhi nhảy mừng khi tai tôi nghe lời Bà chào. Bà được chúc phúc trên hết các người phụ nữ. Vì Bà đã tin lời Chúa sẽ được thực hiện.

ĐK. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Niềm tin cậy trông phó thác Chúa rất mực tín trung từ nhân. Thờ lạy Chúa là Thiên Chúa con thành tâm tin tưởng nơi Ngài. Từng ngày con tựa nương Chúa dắt dìu con theo lối đường Ngài.
Tiếp tục đọc

Mẹ thật có phúc (Lc. 1) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Mẹ thật có phúc vì đã được Chúa thương đoái nhìn chọn Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Mẹ có phúc vì đã tin lời Chúa hứa với Mẹ, sẽ được hoàn thành.

1. Xin cho con biết noi gương Mẹ, luôn trung kiên sắt son một niềm, một niềm tin yêu Chúa thôi. Xin cho con bước đi mỗi ngày, trong tin yêu hiến dâng cả đời, cả đời theo Chúa không ngơi.
Tiếp tục đọc

Linh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1) *- Tường Ân.

ĐK. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, thần trí tôi hân hoan chúc tụng. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, miệng lưỡi tôi hát vang bài ca.

1. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa Trời, thần trí tôi mừng vui trong Chúa. Vì chính Chúa Đấng Cứu Độ nhân gian, Người đã trông nhìn đến phận hèn. Khắp thiên hạ sẽ khen tôi có phúc, từ bây giờ cho tới ngàn thu.
Tiếp tục đọc

Thăm viếng (Lc. 1) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Ma-ri-a chỗi dậy, vội vã đi lên miền núi. Bào vào nhà Gia-ca-ri-a, và Bà chào chị I-sa-ve. I-sa-ve vừa nghe lời chào thì hài nhi nhảy mừng trong lòng.

ĐK. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Và Con lòng Bà được chúc phúc. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, vì Bà tin rằng lời Chúa sẽ được thực hiện.
Tiếp tục đọc

Thiên Thần Truyền Tin (Lc. 1) *- Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. A-ve Ma-ri-a. A-ve Ma-ri-a. Hỡi Nữ Trinh hãy vui mừng, vì bà được đầy ơn phúc, và được Thiên Chúa ở cùng. Hỡi Nữ Trinh hãy vui mừng, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và làm Mẹ Vua Trời Cao.

1. “Bà được thụ thai sinh hạ con trai tên là Giê-su. Và Người được trao danh hiệu cao siêu Con Đấng Tội Cao. Nay Chúa ban trao ngai vàng Đa-vít tổ tiên của Người. Người sẽ trị vì trên nhà Gia-cóp cho tới muôn đời”.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Rạng Đông Giáng Sinh. 2 (Lc. 1) *- Hải Triều.

ĐK. Mừng ngày hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ khắp trần gian, rạng chiếu hết muôn nhà để báo tin hỷ hoan. Này Chúa đã giáng sinh để cứu độ chúng ta.

TK. Người sẽ được gọi là Thiên Chúa, Đấng diệu kỳ. Là Vị Thủ Lãnh, Chúa yêu thương kiến tạo hòa bình. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Rạng Đông Giáng Sinh. 1 (Lc. 1) *- Hải Triều.

ĐK. Mừng ngày hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ sẽ bừng lên chiếu rọi muôn người (cho muôn người). Vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta.
Người là Cứu Chúa, Cứu Chúa diệu kỳ Thủ Lãnh ban bình an kiến tạo tuyệt vời (rất tuyệt vời). Một thế giới tương lai vững bền muôn đời.
Tiếp tục đọc

Trinh Nữ đầy ơn phúc (Lc. 1) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Ôi Ma-ri-a Mẹ đầy ơn phúc, khi nghe thiên thần truyền tin với Mẹ năm nào: “Bà sẽ hạ sinh một con trai Đấng rất cao trọng, Người sẽ trị dân với uy quyền ngàn đời về sau”.

ĐK. Ôi Ma-ri-a Mẹ hạnh phúc thay hơn mọi người nữ. Ôi Ma-ri-a Mẹ được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn. Cho con noi gương một lòng tín trung như Mẹ đã sống. Luôn luôn “Xin Vâng” trọn niềm phó thác như Mẹ đến cùng.
Tiếp tục đọc

Ứng nghiệm lời Kinh Thánh. (Lc. 1) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Ngài vào hội đường, như Ngài vẫn quen làm. Và đọc sách thánh để nhận biết ý Cha. Từng mỗi phút giây, Ngài làm lời Kinh Thánh ứng nghiệm, đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó mong chờ.

ĐK. Xin Chúa giúp con mỗi ngày trong đời, hăng hái loan truyền Tin Mừng cứu rỗi. Cho cuộc đời con tỏa chiếu tình yêu Ngài. Biết làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong cuộc đời con.
Tiếp tục đọc

Con quen làm gì? (Lc. 1) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Con quen làm gì mỗi chiều mỗi sáng? Chúa thì thường đến trung tâm hội đường, để nghe và đọc những lời thánh kinh, để biết ý Cha mà sống đẹp đời.

1. Xin cho chúng con noi theo gương Ngài. Lo tìm Ý Chúa trong nguồn Thánh Kinh. Biết lo chu toàn sứ mạng Chúa trao, là loan Tin Mừng cho ai khó nghèo.
Tiếp tục đọc

Đức Mẹ Thăm Viếng (Lc. 1) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Nhóm Bel Canto Gp. Hà Tĩnh.
*
1. Mẹ được truyền tin vui mừng bao la lên đường vội vã. Vào nhà thành xa thăm người chị em ơn Chúa đoái xem. Giây phút trông mong con bà vui sướng nhảy lên trong lòng. Đầy Chúa Thánh Thần tâm bà xôn xao lên tiếng vui chào.

ĐK. A-ve Ma-ri-a, hãy hoan ca vì Chúa tặng ban ơn cho Nữ Trinh, hơn mọi người Nữ ơn phúc dư đầy. A-ve-Ma-ri-a, hãy hoan ca vì chính người con mang nơi Nữ Trinh, cũng được chúc phúc cho tới muôn đời.
Tiếp tục đọc

Niềm vui lên đường (Lc. 1) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.

Thể hiện: Diệu Hiền & Thanh Sử.
*
1. Tràn đầy ân phúc Ma-ri-a lên đường đi, bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa Mẹ lo lắng gì. Lòng Mẹ hân hoan luôn chứa chan một tình yêu, trong thánh ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm ra.

ĐK. Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương. Cho con luôn can trường để dấn thân hy sinh phục vụ bước theo con đường Giê-su.
Tiếp tục đọc

Cưu mang Chúa trong lòng (Lc. 1) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Cưu mang Chúa trong lòng, Mẹ đã vội vã ra đi. Đi lên miền núi cao, để yêu thương dấn thân phục vụ. Mẹ cất tiếng chào mừng, mừng chị em tràn đầy ơn Chúa. Gio-an trong dạ mẹ, nhảy mừng vui khi nghe tiếng Mẹ chào.

ĐK. Xin cho con cũng biết ra đi, đi ra khỏi cuộc sống ích kỷ, để lưu tâm đến với tha nhân, mà yêu thương phục vụ chân lý. Cho con khi đón Chúa vào lòng, là theo gương Mẹ để lên đường, đường hy sinh chấp nhận gian khó, để anh em được phúc cứu độ.
Tiếp tục đọc