Hãy vào cửa hẹp (Lc. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Hãy vào cửa hẹp, hãy vào cửa hẹp vì đường rộng đưa ta tới hư vong. Hãy vào cửa hẹp, hãy vào cửa hẹp vì đường hẹp đưa ta tới hy vọng.

1. Đường hẹp là đường hy sinh. Đường hẹp là đường hãm mình, với những ai theo đường hẹp thì cuộc sống luôn cao đẹp.
Tiếp tục đọc

Cửa hẹp (Lc. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Hơi người hãy cố gắng vào qua cửa hẹp. Cửa hẹp đưa ta tới nguồn sự sống. Cửa hẹp đưa ta tới nguồn ánh sáng.

1. Từ đông chí tây sẽ vào dự tiệc. Có phần tôi không là điều cần thiết. Ít với nhiều nào có hệ gì, chẳng có tôi điều lớn thật rồi. Nào cố gắng vào Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Dự tiệc Nước Thiên Chúa (Lc. 13) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 21C Thường Niên.
*
ĐK. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đêns dự tiệc trong nước Thiên Chúa, những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.

1. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, hãy chiến đấu để mai này vào nước Thiên Chúa. Đường thênh thang dẫn ta về chỗ hư vong, đường cửa hẹp dẫn ta về bên nước hằng sống.
Tiếp tục đọc

Vào Nước Chúa (Lc. 13) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1, Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp, mà vào trong Nước Chúa. Hãy gắng bước trước khi cửa khóa lại, mặc cho ai ngoài đó. Dù nói rõ đã từng được ăn chung mãi, và từng được nghe tiếng Ngài. Nhưng không một ai tin nhận là bạn thân trước, để được vào Nước của Ngài.

ĐK. Ngày quang lâm tới Chúa đến trên cõi mây trời, thiên hạ từ khắp muôn nơi sẽ được mời, và dự tiệc trong Nước Chúa (ở bên Đức Vua). Và ai sau hết tín thác nơi Chúa nhân hiền, sẽ nên hàng ngũ trước tiên trên thiên quốc, hưởng vui vinh phúc muôn đời (tình yêu chẳng vơi)
Tiếp tục đọc

Chờ đến bao giờ. (Lc. 13) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1 Ngài đứng đó đã từ lâu chờ con về, chờ con trở về. Thân mỏi mòn tóc bạc sương đón con về sưởi ấm tình thương. Ngài cất tiếng, tiếng vang dội giữa núi đồi hòa theo gió chiều nhưng chỉ nghe vọng một làn thinh không.

ĐK. Chúa đã chờ con chờ con quá lâu, ôi tình Ngài thật thẳm sâu. Đã bao năm Chúa vẫn chờ Ngài chờ con cho đến bao giờ. Tiếp tục đọc

Hãy ăn năn (Lc. 13) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1 Phi-la-tô giết người Ga-li-lê làm cho máu họ hòa lẫn máu chiên bò. Người Do Thái nghĩ rằng họ có tội nên phải chết. Nhưng Chúa bảo họ rằng không phải thế.

ĐK. Hãy ăn năn, hãy sửa mình, mỗi ngày phải tốt hơn. Chớ cứng lòng, hãy đổi đời, nếu không cũng như thế thôi.
Tiếp tục đọc

Sám hối tội mình (Lc. 13) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
*
1. Ta nhìn dịch bệnh tai ương trong đêm trường, bao người phải chết đau thương, không phải họ vấn vương tội tình, mà cho con có giờ sám hối, sám hối tội mình.
ĐK. Hãy ngước nhìn lên, nhìn lên mà sám hối. Bỏ đi tội lỗi, cầu xin cùng Thiên Chúa thứ tha tội mình.

2. Như người làm vườn chăm cây, ba năm rồi cây vả chẳng kết đơm hoa, thôi đành để bón phân mùa này, mà cây kia không chịu kết trái, ông nên chặt liền.
Tiếp tục đọc

Dụ ngôn cây vả (Lc. 13) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Có người trồng một cây vả ở trong vườn nho của mình. Ba năm rồi không sinh được trái chỉ muốn chặt bỏ nó đi. Nhưng người làm vườn khất lại để vun thêm đất bón phân. May ra được trái xum xuê bằng không sẽ chặt nó đi.

ĐK. Hãy sám hối ăn năn tội lỗi, luôn hy sinh làm việc bác ái. Chúa vẫn mãi dang tay chờ ta để yêu thương ấp ủ đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chuyện người Ga-li-lê (Lc. 13) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Hoàng Phương.
*
1 Chuyện người Ga-li-lê bị sát hại khi đang tế lễ. Và chuyện mười tám người bị tháp đè nay vẫn còn nghe. Nhưng không do tội họ nặng nề, hoặc do họ ô uế hơn ai. Mà những người luôn ngại sám hối, sẽ có ngày hết đời vậy thôi.

ĐK. Con nay xin sám hối quyết quay về cùng Chúa Ba Ngôi. Xin ban ơn đổi đời cho tâm hồn từ đây nên mới. Con ước mong thân mình như cây lành trổ sinh trái ngon. Năm tháng tuy hao mòn xin luôn còn cậy tin sắt son.
Tiếp tục đọc

Sẽ chết nếu không sám hối (Lc. 13) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Từng ngày nhìn thấy tai ương, đổ xuống trên bao phận người. Con tưởng họ chịu bất hạnh, là do vướng phạm tội lỗi! Chẳng phải như con nghỉ đâu, nhưng là ý Chúa nhiệm mầu, để gọi con về sám hối, kẻo sẽ phải chết đời đời.

ĐK. Hãy ngước nhìn vào những bất hạnh của bao người đang sống chung quanh, để trở về mà lo sám hối, kẻo đời ta cũng sẽ như vậy thôi. Hãy ngắm nhìn một cây không quả rồi sẽ bị chặt phó bỏ đi. Lời Chúa gọi con hãy lắng nghe, và biết chân thành sám hối trở về.
Tiếp tục đọc

Qua cửa hẹp (Lc. 13) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp, vì cửa hẹp đưa đến sự sống. Xin Chúa giúp con vượt lên chính mình, để con đi trên con đường Phúc Âm.

1. Đời sống con là một cuộc chiến đấu để qua cửa hẹp, qua cửa hẹp để đi về với Chúa. Cửa không hẹp nhưng vì con quá to, to ích kỷ, to kiêu kỳ, to tham vọng nên khó lòng để mà vượt qua.
Tiếp tục đọc

Hãy bước qua cửa hẹp (Lc. 13) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Những ai muốn vào nước Thiên Chúa thì hãy bước đi qua cửa hẹp. Những ai muốn vào nước Thiên Chúa thì hãy sống chiến đấu quên mình. Luôn đi trên con đường hẹp thập giá, luôn trung kiên thực thi lối đường Ngài. Qua cửa hẹp là sống theo Tin Mừng, qua cửa hẹp là sống quên chính mình.

ĐK. Lạy Chúa! Xin cho con nhận ra Nước Trời giữa nơi trần gian. Để biết sống đổi thay vác thập giá hằng ngày đi theo chân Chúa. Lạy Chúa! Xin cho con nhận ra lối đường bước lên trời cao. Để con biết đổi thay để được đến dự tiệc ở trong nước Chúa.
Tiếp tục đọc

Ăn năn tội mình (Lc. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Đừng khinh chê kẻ có tội mà chi, vì Chúa biết ai là người tâm thành. Hãy ăn năn trong tinh thần tự hối, hầu được Chúa đoái thương và thứ tha.

ĐK. Con ăn năn tội mình và mau mắn thi hành ý Chúa. Con xin nghe Lời Ngài, bao chông gai đường đời ngại chi. Xin cho con trọn niềm, lòng mến Chúa yêu người. Sống khiêm nhường chính ngay cùng Chúa không chi đổi thay. Tiếp tục đọc