Hai người nguyện cầu (Lc. 18) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 30C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Trong nơi đền thờ có hai người đi lên nguyện cầu. Người Pha-ri-siêu đứng cao đầu dâng lời tạ ơn. “Vì tôi không tham không ngoại tình hay là bất chính”. Còn người thu thuế đứng xa xa thưa lời xin tha.

ĐK. Con xin ca ngợi cảm mến ngàn đời tình Ngài chẳng vơi. Vì Ngài thương tha dù người tội lỗi nhưng đã khiêm hạ. Còn người tự kiêu nâng cao phận mình khinh người hèn yếu. Dù việc lành nhiều sẽ bị hạ xuống cho hết tự kiêu.
Tiếp tục đọc

Cầu nguyện khiêm nhường (Lc. 18) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 30C Thường Niên.
*
1. Hai người cầu nguyện, một người kể công đức là người pha-ri-siêu, một người đấm ngực ăn năn là người thu thuế, ra về người thu thuế được Chúa thứ tha, người pha-ri-siêu Chúa không nhận lời.

ĐK. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Cầu nguyện khiêm nhường được Chúa yêu thương.
Tiếp tục đọc

Hãy cầu nguyện (Lc. 18) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 29C Thường Niên.
*
1. Cầu nguyện luôn hướng tâm hồn lên, không nản chí tin yêu nguyện theo ý Chúa. Hãy vững lòng cầu nguyện mãi mãi không ngừng, sẽ được tràn niềm vui mừng.

ĐK. Hãy cầu nguyện vì Chúa nhân từ vô biên. Hãy cầu nguyện vì Chúa khoan dung diệu hiền. Hãy cầu nguyện lòng Chúa hải hà bao la. Hãy cầu nguyện xin Chúa thứ tha tội ta.
Tiếp tục đọc

Hãy cầu nguyện đừng ngã lòng (Lc. 18) *– Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)

 

Thể hiện: Hoàng Quân (Tải về)
*
1. Hãy vững tâm cầu nguyện đừng ngã lòng vì bao lắng lo. Chúa sẽ luôn minh xử với những kẻ Người đã tuyển chọn. Chúa sẽ kíp ra tay và đỡ nâng kẻ hay kêu cứu. Hãy vững tin hy vọng luôn nguyện cầu tín thác trong Ngài.

ĐK. Chúa từ bi xót thương nghe lời con khấn xin. Cho lòng luôn vững tin nguyện cầu trong khiêm tốn. Khấn Ngài thương khấng ban cho lòng con mở ra. Luôn cậy trông thiết tha tình yêu Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Lời nguyện khiêm tốn (Lc. 18) *– Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 30C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)

Thể hiện: Ca đoàn Ngôi Ba.
*
1. Đời con bao ngã sa Chúa ơi, xót thương đời con. Lời con van xin thiết tha nguyện Chúa đoái thương nhậm lời. Lời thì thầm nơi sâu đáy tim chờ đợi Ngài yêu thương thứ tha. Lạy Chúa! Xót thương đời con khứng nhận lời con kêu xin.

ĐK. Lạy Chúa! Xin thương con là kẻ tội lỗi đã bao năm xa ân tình Ngài, nguyện Ngài dủ thương tha thứ lỗi lầm. Lạy Chúa! Con trông mong vào tình yêu Chúa, Đấng yêu thương bao dung, đại lượng, chẳng hề để tâm ghi nhớ tội con. Tiếp tục đọc

Xin Chúa xót thương (Lc. 18) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 30C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

1. Lời thì thầm của con Chúa ơi xin Ngài thương xót. Thân con đây yếu hèn tim vẫn khô cằn phận con mỏng manh. Con chẳng dám nhìn lên gục đầu ăn năn sám hối. Xin tình Chúa vô bờ cho con nương nhờ tẩy sạch bợn nhơ.

ĐK. Vạn lạy Chúa xin Ngài xót thương con vì con tội lỗi yếu hèn. Vạn lạy Chúa con chỉ biết trông mong vào lòng Chúa khoan hồng xót thương. Tiếp tục đọc

Cầu nguyện luôn (Lc. 18) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

ĐK. Hãy cầu nguyện luôn chớ đừng nản lòng. Ai người bền đỗ sẽ được cứu độ.

1. Chúa luôn nhận lời ta vì Ngài là Cha vô cùng nhân từ. Không có chi nghi ngờ tình Ngài thương con không bến không bờ. Ngài thiết tha mong chờ, chờ đợi con đến trong niềm tin, chờ đợi con đến trong tình yêu. Tiếp tục đọc

Kiên trì cầu nguyện (Lc. 18) – Thiên Duyên.

Chúa Nhật 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)

1. Người thẩm phán ấy không biết kính sợ Chúa Trời. Người thẩm phán ấy không hề e ngại một ai. Vì bà góa đó ngày đêm cứ theo van nài. Muốn tránh phiền hà đành minh oan giúp cho bà thôi.

ĐK. Lời Chúa đã dạy con biết kiên trì khi nguyện cầu. Vì Ngài luôn đỡ nâng cho những phận người hèn yếu. Hãy tín thác cậy trông nơi tình yêu Chúa quan phòng. Ngài sẽ ban phúc ân cho ai bền đỗ đến cùng. Tiếp tục đọc