Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3) *- Hiền Hòa.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.5.2019)
*
1. Dòng sông Gio-đan nguồn ân phhúc tuôn tràn. Này Con Thiên Chúa giáng trần ban phát bình an. Nay Người đến xin ông Gio-an làm phép rửa. Ôi tình Chúa yêu người gánh muôn tội khiên.

ĐK. Tình trời nở hoa nguồn thánh ân chan hòa. Ba Ngôi Thiên Chúa hằng ở giữa trần gian. Ngàn dân ơi! Hãy mau quay trở về vâng nghe Con Chúa, Đấng cứu độ muôn người.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Này Con Ta yêu dấu (Lc. 3) *- Nguyễn Mộng Huỳnh.

Thánh Ca Tin Mừng – Chúa Nhật 1C Thường Niên.
*
1. Giữa giòng Gio-đan trong mát có Gio-an làm phép rửa. Chúa cùng tội nhân đứng chung để được nhận ơn xá tội. Khi Chúa bước lên khỏi bờ, tức thì cửa trời hé ra.

ĐK. Lúc cửa trời mở ra Thánh Thần ngự xuống trên Người. Lúc cửa trời mở ra Lời Cha trên trời vang xuống. Này chính đây Con Ta, các ngươi hãy nghe Lời Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Chịu Phép Rửa (Lc. 3) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

*
1. Trên dòng sông Gio-đan xưa khi Gio-an truyền hứa rằng: “Tôi rửa đây với chút nước nhưng Đấng sau tôi quyền năng hơn. Người rộng ban muôn ơn cứu anh em bằng lửa Thánh Thần”. Kìa từ trong đám dân đây Người tới dấn thân cho đời.

ĐK. Tầng trời mở ra Chúa Ba Ngôi ngự xuống trên Người, dưới hình hài bồ câu tỏ nguồn yêu dấu. Tầng trời bừng sáng Chúa Ngôi Cha vang tiếng phán rằng: “Này con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người”. Tiếp tục đọc

Cha hài lòng về con (Lc. 3) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1C Thường Niên.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng lửa và bằng Thánh Thần.

1. Khi Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Người. Có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấy của Cha, Cha hài lòng về con. Tiếp tục đọc

Bên bờ sông Gio-đan (Lc. 3) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 1C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Bên bờ sông bờ sông Gio-đan, Chúa đã chịu phép rửa bởi tay Gio-an, các tầng trời mở ra và nghe có tiếng Chúa Cha: Nầy là Con Ta rất đẹp lòng Ta, hãy nghe Lời Người, hãy nghe Lời Người.

1. Người là Đấng vô tội, Người muốn nêu gương cho đời, hỡi loài người tội lỗi hãy trở về với Chúa.
Tiếp tục đọc

Này là Con Ta yêu dấu (Lc. 3) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 1C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
Thể hiện: Lan Anh.
*
1. Có một Đấng sẽ ngự đến sau tôi, nhưng là Đấng sẽ có quyền hơn tôi. Tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người, tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người. Tôi dùng nước để tẩy rửa anh em như là phép rửa sám hối ăn năn. Chính Người rửa anh em trong Thánh Thần, tất cả đều theo thánh ý Chúa Cha.

ĐK. Các tầng trời mở ra tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta”. Chúa nên nguồn sự sáng đã chiếu dọi trên con. Rửa sạch con trong ơn thánh chính nhờ tình yêu.
Tiếp tục đọc

Ngỡ ngàng nhận ra (Lc. 3) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 1C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lòng con ngỡ ngàng khi nhận thấy Chúa là Đấng thánh thiện vô song, mà lại đứng chung với hàng tội nhân, chờ đợi Gio-an làm Phép Rửa cho.

ĐK. Xin cho con một lòng khiêm tốn, để nhận ra những lầm lỗi của mình, để đời con luôn biết sống tận tình. Xin cho con một tình yêu mến, được tự do sống cho riêng Ngài, để ngày mai đẹp mãi muôn ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Đấng quyền phép hơn tôi (Lc. 3) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Có Đấng quyền phép hơn tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.

1. Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy. Chớ hà hiếp ai, chiếm đoạt của người, bằng lòng mức lương sức lực của mình.
Tiếp tục đọc

Ơn cứu độ Thiên Chúa (Lc. 3) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
*
ĐK. Có tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường để cho Chúa đi, đường cong uốn cho ngay thẳng, núi đồi bạt cho thấp hơn, mọi thung lũng lấp cho bằng, san bằng đường lồi lõm kia, mọi người sẽ thấy ơn cứu độ Thiên Chúa.

1. Đời sống phải đổi thay, để đón Chúa trong mọi ngày, cho lòng ta vui thay, Chúa dẫn về đường ngay.
Tiếp tục đọc

Vui lên anh em (Lc. 3) *- Bùi Ninh.

Chúa nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Đình Quynh.
*
1. Trong khi chờ mong Chúa tới, giờ đây con phải làm chi? Trong khi chờ mong Chúa tới, từ nay con phải làm gì Chúa ơi!
Người chờ mong Chúa không phân vân sẵn lòng sẻ chia cho ai túng bấn áo mặc che thân. Người chờ mong Chúa không ganh đua sẵn lòng sẻ chia cơm ăn nước uống với điều quý chuộng. Tiếp tục đọc

Xin rửa con trong Thánh Linh (Lc. 3) *– Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 3B & 3C Mùa Vọng.

ĐK. Ngài sẽ đến sau tôi nhưng Ngài lại có trước tôi va tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước còn Ngài rửa anh em trong Thánh Linh và trong lửa mến của Ngài.

1. Xin rửa con nên trong trắng tinh tuyền. Cho hồn con được đổi mới thắm tươi. Và con biết sống yêu thương người, để chia sớt với ai phận nghèo, làm nhân chứng Chúa trên nhân trần. Tiếp tục đọc

Nghe lời Gio-an (Lc. 3) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Nghe lời Gio-an giảng dân chúng hỏi rằng: chúng tôi phải làm gì. Ai có hai áo hãy cho người không có. Ai có của ăn cũng làm như vậy. Đó là điều lành ngay.

ĐK. Tôi không phải là Đức Kitô. Người sẽ đến sau tôi, quyền năng hơn tôi. Tôi không phải là Đức Kitô. Người sẽ đến sau tôi, chính Người là Đức Kitô.
Tiếp tục đọc

Canh tân đời mình (Lc. 3) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.

Thể hiện: Túy Vân.
*
1. Ôi đời con thân phận yếu đuối bao ngày qua trót phạm đến Ngài. Quên sẻ chia với người nguy khốn đem quyền uy áp bức mọi người. Ngài dạy rằng: “Đừng nên cáo gian, cưỡng đoạt, hà hiếp người dân. Hãy bằng lòng đồng lương đang có hãy vui mừng những gì ấn định”.

ĐK. Xin cho con hằng luôn biết canh tân đời mình. Xin cho con hằng theo bước lối ngay nẻo chính. Xin cho con hằng khiêm tốn ăn năn từng ngày. Luôn hy sinh và sám hối trở về đường ngay.
Tiếp tục đọc

Hãy dọn đường (Mt. 3) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2ABC Mùa Vọng & Chúa Nhật 3B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Anh Phan.
*
ĐK. Đường gập ghềnh quanh co hãy lo dọn cho ngay lối. Mọi thung lũng nương đồi hãy mau bạt lấp đi thôi. Vì nay Chúa sắp tới sẽ khứng ban ân phúc cho đời. Mau ăn năn sám hối Vương quốc Người đang tới nơi rồi.

1. Ai mà sống gian tà hãy mau xa cuộc đời gian trá. Tình Thiên Chúa bao la mà quyền bính xét theo công bình. Ai không lo tỉnh thức tựa như cây không sinh trái hoa. Mau xin ơn thánh hóa khỏi như cây bị chặt đốt đi.
Tiếp tục đọc

Hãy sửa đường (Lc. 3) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Hãy sửa đường cho Chúa để Ngài bước đi. Hãy sửa lòng ngay thẳng Chúa sẽ ngự vào. Ngày Ngài đến thế gian bừng sáng bình minh. Ngày Ngài đến thế gian vui sống an bình.

1. Nào ta hãy vui lên, vui lên, Chúa chăn dắt đoàn chiên như mục tử. Nào ta hãy vui lên, vui lên, Chúa chăn dắt đoàn chiên như mẹ hiền.
Tiếp tục đọc

Có tiếng kêu trong hoang địa (Lc. 3) *– Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.

1. Có tiếng kêu trong hoang địa, có tiếng kêu đang giục giã. Mọi hố sâu hãy lấp cho đầy, đường quanh co hãy uốn cho thẳng, đồi núi kia hãy san bằng cho Chúa tiến vào.

ĐK. Lòng con thống hối nguyện xin Chúa thứ tha muôn tội khiên. Niềm vui thánh thiêng được thấy ơn cứu rỗi trên đời con. Nguyện xin Thiên Chúa, Ngài uốn nắn đỡ nâng cuộc đời con. để con trở nên là chứng nhân nhiệt tâm của Chúa. Tiếp tục đọc

Chân thành sám hối (Lc. 3) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thanh Sử (Tải về)
.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi không buông tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính để con sám hối thật tình.
.
ĐK.
Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa tận tình. Tiếp tục đọc

Hãy dọn đường Chúa (Lc. 3) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Hoàng Quân & Tuyết Mai (Tải về)
.
ĐK. Hãy dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi. Thung lũng đồi cao hãy san cho bằng. Hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.

1. Còn bao giăng mắc cõi lòng còn nhiều xung khắc, bao nhiêu xáo trộn giằng co tranh giành so đo lắng lo sự đời. Còn nhiều tăm tối vây kín tâm hồn lạc lối, quanh co gian tà biển lận, hãy dẹp tan hết người ơi. Tiếp tục đọc

Chúng con phải làm chi (Lc. 3) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Chúng con phải làm chi, lạy Chúa chúng con phải làm chi, để mừng đón Chúa sẽ đến trần gian? Chúng con phải làm chi? Chúng con phải làm chi, để nhận lãnh phúc ân của Ngài, để đời sống mãi được an vui?

1. Hãy biết sống tình yêu chia sẻ cho những người nghèo đói quanh con. Hãy rộng lòng chia cơm sẻ áo, cho những người lạc bước bơ vơ! Đừng đòi quá những gì ấn định, đừng hà hiếp những người cô thế, thì hồn con là thửa đất tốt, để sẵn sàng chào đón Ngôi Lời.
Tiếp tục đọc

Hãy dọn sẵn con đường (Lc. 3) *– Huy Hoàng.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Con mong đợi Chúa đến trong cuộc đời, đến cùng con chia sẻ những buồn vui. Nhưng nhiều khi vườn hồn lại bít lối, không mở ra để Chúa ngự vào! Con mong đợi Chúa đến cùng con, để đưa con qua miền tối tăm. Nhưng hồn con có nhiều núi cao, lòng kiêu căng lối đâu để Chúa vào?

ĐK. Hãy dọn sẵn con đường, để Chúa đoái thương ngự tới. Sửa lại cho thẳng ngay, đường lối nào quanh co gập ghềnh. Mọi lũng sâu hãy lấp, lấp cho đầy bằng tình yêu thương. Mở ra những con đường để muôn người nhận ra ơn cứu độ. Tiếp tục đọc