Như Cha các con (Lc. 6,27-38) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Thánh Ca Tin Mừng.
*
1. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho người ghét con. Hãy xin ơn lành cầu nguyện cho những người vu khống. Hãy đưa má này khi người ta tát vào má kia. Hãy yêu thương hoài dù ai đó vu vạ cáo gian.

ĐK: Nếu yêu người yêu con thì đâu có khác chi dân ngoại? Nếu cho người cho con thì đâu có nghĩa ơn gì đâu? Hãy nhân từ khoan dung vì Thiên Chúa, Đấng luôn nhân từ. Hãy cho trọn con tim vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Tiếp tục đọc