Tám Mối Phúc 1 (Lc. 6) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

1. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng nghèo khó. Vì họ sẽ được phúc Nước Trời đời đời an vui. Vinh phúc cho ai đã sống đời hiền lành trong Chúa. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa nên phần gia nghiệp.
.
ĐK. Vui lên thế nhân, mau vui lên thế nhân, khắp dương trần hòa vang ca múa. Vì phần thưởng Chúa sẽ thương trao trên trời lớn lao. Vui lên thế nhân, mau vui lên thế nhân, hãy dâng lời tạ ơn Chúa Trời. Cùng triều thần thánh hãy ca khen Danh Chúa muôn đời.
.
2. Ôi vinh phúc thay cho những người sống đời sầu khó. Vì họ sẽ được phúc Chúa Trời khỏi mọi âu lo. Vinh phúc cho ai sống khát vọng làm người công chính. Vì họ sẽ được chính Đức Chúa ban nguồn an bình.
.
3. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng thương xót. Vì họ sẽ được chính Chúa Trời dủ lòng yêu thương. Vinh phúc cho ai có tấm lòng thật thà trong trắng. Vì họ sẽ được thấy Đức Chúa trong đời vĩnh hằng.
.
4.
Ôi vinh phúc thay cho những người sống đời hòa hiếu. Vì họ sẽ được chính Chúa Trời nhận làm con yêu. Vinh phúc cho ai dẫu sống lành mà bị tra đánh. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa Vua Trời ban dành.

PDF. –> Tám mối phúc (1)

Ca khúc Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.).

Chúa Nhật 6C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 6)
.

Advertisement

Phúc cho ai (Lc. 6) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo. Vì Nước Trời là của họ mãi mãi. Phúc cho ai sống cuộc đời hiền lành. Họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp.

ĐK. Từ nay con sẽ quyết tâm nghe theo Lời Chúa. Đời con hạnh phúc chứa chan ôi bao hồng ân. Miệng con không ngớt hát vang câu chúc tụng Chúa. Thực thi bác ái xứng công dân của Nước Trời.

2. Phúc cho ai gánh đau thương khổ sầu. Họ sẽ được hưởng nguồn ơn an ủi. Phúc cho ai khát khao mong công bình. Họ sẽ được chan chứa lòng xót thương.

3. Phúc cho ai có tâm thương xót người. Họ sẽ được hưởng lòng thương xót Chúa. Phúc cho ai có con tim thanh sạch. Họ sẽ được thấy Chúa thật tỏ tường.

4. Phúc cho ai biết ăn ở hiếu hòa. Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho ai sống kiên trung can trường. Bị bách hại được Chúa thưởng Nước Trời.

PDF. –> Phúc Cho Ai (Lc. 6)

Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường (Lm.).

Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
.
Chúa Nhật 6C Thường Niên.
.
Tin Mừng (Lc. 6)
.

Chúa dạy con (Lc. 6) *- Hoàng Đan.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
1. Hãy yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy luôn luôn nguyện cầu, và chúc lành kẻ nguyền rủa anh em. Đừng nên xét đoán, thì anh em không bị xét đoán. Hãy luôn tha thứ, thì anh em sẽ được thứ tha.

ĐK. Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng Nhân từ. Muốn người làm cho mình, thì mình hãy làm cho người ta như vậy.
Tiếp tục đọc

Người tốt kẻ xấu (Lc. 6) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 8C Thường Niên.
*
1. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong chính mắt anh thì lại không để ý. Lấy cái xà trong mắt anh em, rồi thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

ĐK. Người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng lòng mình, kẻ xấu thì lấy cái xấu vì lòng có đầy miệng mới nói ra.
Tiếp tục đọc

Đừng xét đoán (Lc. 6) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Gia Hiếu
*
1. Người mù dắt người mù thì cả hai lăn cù xuống hố. Sao con thấy rác trong mắt anh em, nhưng cái đà trong đôi mắt con lại không hề thấy? Con ơi hãy lấy ra khỏi mắt con cái đà trước đã. Để cho sáng rõ hết nhìn sai lạc, rồi lấy rác trong con mắt kia của người anh em.

ĐK. Xin cho con đừng xét đoán, xét đoán tha nhân, để xin Thiên Chúa gia ân. Xin cho con đứng kết án, kết án anh em, để xin Thiên Chúa thương xem.
Tiếp tục đọc

Hãy nên trọn lành (Lc. 6) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ.
*
ĐK. Anh em hãy nên trọn lành, trọn lành như Cha trên trời, là Đấng trọn lành chí thánh chí tôn. Anh em hãy nên nhân từ, nhân từ như Cha trên trời, là Đấng từ nhân thứ tha lỗi lầm.

1. Thầy dạy anh em hãy yêu kẻ thù, và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa, hãy khẩn cầu cho kẻ vu khống anh em. Nếu những ai kiên trì làm vậy, phúc lớn lao trên trời Thiên Chúa dành trao.
Tiếp tục đọc

Lòng nhân từ (Lc. 6) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 7C Thường Niên.
*
Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.

1 Anh em đừng xét đoán thì anh em không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì không bị Thiên Chúa lên án anh em.
Tiếp tục đọc

Phúc cho anh em (Lc. 6) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6C Thường Niên.
*
ĐK. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà , bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên, ngày đó anh em hãy vui mừng lên, này đây phần thưởng danh cho anh em ở trên trời.

1, Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em bây giờ đang phải đói, Thiên Chúa sẽ cho no lòng.
Tiếp tục đọc

Sao con không thấy (Lc. 6) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Sao con không thấy cái đà trong mắt của con. Nhưng con lại thấy cái rác ở trong mắt người. Này con hãy nhớ lấy đà trong mắt của con có được mắt sáng nhìn coi rồi hãy giúp anh em mình.

ĐK. Lạy Chúa! Xin giúp con sửa mình tự hối. Để con sống không ghét ghen tranh chấp hờn căm. Lạy Chúa! Xin đốt lên ngọn lửa yêu mến. Để yêu Chúa, yêu thế nhân như Lời Chúa dạy.
Tiếp tục đọc

Thực thi Lời Ngài (Lc. 6) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Hãy sống nhân từ như Cha Ta nhân từ. Đừng đoán xét ai để khỏi bị xét đoán. Chớ kết oán ai để khỏi bị kết án. Và biết tha thứ để được Chúa thứ tha.

ĐK. Xin cho con biết thực thi Lời Ngài. Luôn yêu thương sống quảng đại tha thứ. Xin cho con biết trở nên đuốc sáng. Mang tin yêu vào trần thế khổ đau.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc đời con (Lc. 6) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hạnh phúc cuộc đời con là chính Chúa trong từng ngày ở giữa đời. Hạnh phúc cuộc đời con là chính Ngài đang sống trong tâm hồn con.

ĐK. Cho con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức trên hết mọi sự. Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là an vui?
Tiếp tục đọc

Một đời như Chúa (Lc. 6) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu.

ĐK. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không xao động giữa cuộc đời hư không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con.
Tiếp tục đọc

Nhìn lại chính mình (Lc. 6) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin cho con nhìn lại chính mình, xin cho con luôn sống thật tình với mình và với tha nhân. Cho con biết nhận ra bao thói hư hèn, biết thành tâm chỉnh đốn sai lầm trước khi xây dựng anh em.

1. Đời sống con cần bao dung với tha nhân và nghiêm khắc hơn với mình, không nhìn người theo thành kiến. Chúa dạy con hãy xem trái thì biết cây: bụi gai không sinh trái vả, bụi rậm không sinh trái nho. Xấu hay tốt nhìn hiện thực con biết nguyên nhân, nhìn sự việc con biết bản thân tất cả do lòng mà ra.
Tiếp tục đọc

Xem quả biết cây (Lc. 6) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ở giữa bụi gai, nào ai hái được trái vả? Trong bụi cây hoang, chẳng có ai hái được trái nho! Giữa đời trần gian làm sao biết kẻ lành dữ? Hãy nhìn xem quả, thì sẽ biết con là cây nào.

1. Không có cây nào tốt tươi mà sinh quả xấu. Cũng chẳng cây nào xấu mà trổ sinh quả tốt. Người tốt lấy ra điều tốt từ nơi cõi lòng mình. Kẻ xấu tuôn tràn điều xấu chứa trong tâm lòng.
Tiếp tục đọc

Anh em hãy nhân từ (Lc. 6) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Anh em hãy nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Đừng lên án một ai, thì không bị Thiên Chúa kết án. Anh em hãy thứ tha, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

1. Anh em hãy cho đi, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa đong trả bằng đấu ấy. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong trả lại cho.
Tiếp tục đọc

Đừng xét đoán (Lc. 6) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Hãy xem quả thì biết cây, cây tươi tốt thì sinh trái tốt. Hãy kiểm điểm mình trước đi, chớ mau vội kết án anh em.

1. Đời con lỗi lầm lại không sửa sai chê bai người khác. Để ý khuyết điểm người khác hơn là sửa lỗi chính mình. Đà trong mắt mình làm ngơ cứ lo soi xét mắt người. Mãi sống giả hình thường hay khắt khe sai trái của người.
Tiếp tục đọc

Hãy yêu kẻ thù (Lc. 6) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Các con hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Và hãy giúp lời cầu nguyện cho những ai vu khống các con. Cùng hãy chúc lành cho họ là những người hay nguyền rủa mình. Và ai vả má bên này thì hãy đưa cả má bên kia.

ĐK. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy cho đi thì các con sẽ được nhận lại. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha.
Tiếp tục đọc

Nguồn hạnh phúc đích thực (Lc. 6) *-Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Chúa đã dạy con phúc cho ai sống đời nghèo khó. Nước Trời mai sau sẽ thênh thang thuộc về nơi họ. Và ai giàu có khốn cho người nếu không chia sẻ. Và ai thừa thãi hãy mở lòng bố thí phần dư.

ĐK. Hạnh phúc đích thực chính khi lương tâm bình an. Lòng biết xót thương sẻ chia tình yêu Thiên Chúa. Nguyện giúp chúng con đắm say trong ân tình Ngài. Hạnh phúc suốt đời được làm con cái Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc và bất hạnh (Lc. 6) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Phúc cho người, những người khó nghèo, vì Nước Trời sẽ là của anh em. Phúc thay cho người bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa, sẽ cho anh em thỏa lòng.

ĐK. Hạnh phúc thay, thật hạnh phúc thay, ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thật khốn thay thật là khốn thay, ai nghe Lời Thiên Chúa mà không thực hành Ý Ngài.
Tiếp tục đọc