Khấn nguyện – Lê Đức Hùng.

1.
Dây đàn đã chùng rồi, cung đàn lỗi nhịp rồi lời ca rã rời khi đời bão tố tả tơi. Con chẳng khan nổi lời tin cậy mến giữa đời, con chẳng thể nào đáp trọn được lời xin vâng
ĐK:
Lạy Thiên Chúa chí thánh từ nhân, xin chạnh lòng thương, đời con đó sóng gió ngả nghiêng đau thương vô lường. Xin đừng để con buông xuôi gục ngã đừng để con cách xa tình Cha, đừng để khổ đau bóp chết niềm tin
Lạy Thiên Chúa chí thánh từ nhân, xin chạnh lòng thương, đời con đó sóng gió ngả nghiêng đau thương vô lường. Xin đừng để con buông xuôi gục ngã đừng để con cách xa tình Cha, đừng để khổ đau kéo con rời xa Ngài