Nguyện xin Chúa – Vũ Đình Ân.

Lễ An Táng.
*
ĐK. Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên đàng cho linh hồn (… ) được về quê trời bình an. Là nơi không còn khóc than và là nơi hạnh phúc thanh nhàn.

1. Chúa đã cho Lagia-rô sống lại, chữa lành bao kẻ tật nguyền. Xin cho linh hồn này được an hưởng niềm vui trong Chúa muôn đời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lời cuối tạm biệt – Vũ Đình Ân.

Lễ An Táng.
*
Lời cuối con xin tạm biệt Cha (Mẹ) thân yêu ơi, Khi Cha (Mẹ) về trời, xin nhớ đến con, cầu nguyện cho con. Lời cuối con xin tạm biệt Cha (Mẹ) thân yêu ơi, xin hẹn gặp Cha (Mẹ) ngày mai sum họp ở trên Nước Trời.

Xin thiên thần Chúa dẫn đưa linh hồn Cha (Mẹ) vào thiên quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp linh hồn Cha (Mẹ) vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới.
Tiếp tục đọc