Nếu Chúa (Tv. 123) *- Bùi Ninh.

Lễ Các Thánh Anh Hài (28.12) + Lễ Các Thánh Tử Đạo + Khi bị bách hại. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Nếu Chúa chẳng bênh ta và khi thiên hạ nhằm ta xông tới. Thì nào họ có tha nuốt sống ta rồi xả nguôi cơn giận.

ĐK. Hồn con như cánh chim non năm tháng mỏi mòn. Giờ đây con thoát cạm bẫy lưới người bủa vây.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Các Thánh Anh Hài *- Sơn Hà.

Nhập Lễ.
*
Các Hài nhi vô tội đã bị giết vì Đức Ki-tô. Các Ngài đã tiến theo con chiên vẹn sạch và luôn luôn tung hô rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Vinh Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Các Thánh Anh Hài – Phong Trần.

Các Thánh
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
ĐK.
Các Thánh Anh Hài chịu chết vì Chúa Ki-tô
Không ngớt tung hô: “Lạy Chúa! Vinh Danh Chúa”
Các Thánh Anh Hài chịu chết vì Chúa Ngôi Hai
Cùng với các Ngài, đoàn con ca tụng Thiên Chúa muôn đời ngợi khen
.
1.
Tại Ra-ma, người ta nghe tiếng khóc than nỉ non.
Bà Ra-khen, ngày đêm khóc than con mình không còn
Lời tiên tri, ngày xưa tiên báo nay đã xảy ra
Xin các Thánh Anh Hài cầu cùng Chúa cho đoàn chúng con
. Tiếp tục đọc

Thoát khỏi lưới dò (Tv. 123) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Các Thánh Anh Hài (28.12). (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hồn chúng con như chim non, thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim.

1. Nếu Chúa không che chở chúng con khi thiên hạ cùng chúng con gây hấn. Bầy giờ người ta đã nuốt sống con rồi khi họ bừng bừng giận dữ chúng con.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo (Tv. 123)- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Này hồn con tựa như chim non thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim.

1. Nếu như Chúa không phù giúp con. Nếu như Ngài không chở che con. Thì ngay lúc thiên hạ cùng con gây hấn, lửa giận bùng lên, họ tìm con định nuốt sống con.
Tiếp tục đọc

Các Thánh Anh Hài 28.12 (Tv. 123) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hồn ta tựa như cánh chim thoát khỏi lưới người gài bẫy.

1. Nếu Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, lúc đùng đùng giận ta như vậy, là chắc họ nuốt sống ta rồi. Tiếp tục đọc