Các Thánh Nam Nữ 01.11. (Tv. 23) – Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người.

1. Chúa là chủ trái đất và muôn vật muôn loài. Chúa làm chủ hoàn cầu với tất cả dân cư. Nền trái đất người dựng trên biển cả. Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt. 5) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

ĐK. Từ Ga-li-lê Chúa đã rao giảng Tin Mừng. Ngài đã ra tay cứu chữa những ai tật nguyền. Ngài gọi Phê-rô, An-rê và Gia-cô-bê. Tiếp theo Gio-an theo Ngài không chút do dự.

1. Từ Ga-li-lê dân sống trong vùng tối tăm. Giờ đây đã thấy nguồn sống ánh quang bừng lên. Chúa kêu gọi dân hối cải sống theo đường ngay. Vì chưng nước Chúa đang đến hỡi người có hay?
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc thay (Tv. 127) – Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
Lễ Thánh Gia, Lễ Hôn Phối, Chúa Nhật 33A Thường Niên, Mùng Hai Tết, Thánh Nam Nữ (1.11)

Thể hiện: Hoa Lành.
*
1. Phúc thay cho bạn trong đời tôn sợ Thiên Chúa, hằng đi trên con đường của chính Ngài. Hoa trái bạn làm ra được vui hưởng, cuộc đời bạn thật lắm phúc nhiều may.

ĐK. Hạnh phúc thay những người sống trong đời, luôn hết lòng tôn thờ, kính sợ Chúa. Hạnh phúc thay những người sống trong đời, hằng hết lòng kính sợ mến Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Bát Phúc (Mt. 5) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Các Thánh Nam Nữ. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Đức Chúa Trời là của họ luôn mãi.

2. Phúc cho những ai sống cuộc đời ngay lành, vì sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp muôn kiếp.
Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc 1 (Mt. 5) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Các Thánh Nam Nữ 01/11. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Tâm & Thanh Hải (Tải về)
*
1. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng nghèo khó. Vì họ sẽ được phúc Nước Trời đời đời an vui. Vinh phúc cho ai đã sống đời hiền lành trong Chúa. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa nên phần gia nghiệp.
. Tiếp tục đọc

Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) – Bùi Ninh.

Thánh vịnh – Đáp ca (Lễ Các Thánh Nam Nữ  1/11 – Lễ Khấn Dòng)
Thể hiện: Duy Đại (Tải về)
*
1. Toàn trái đất cùng muôn vật muôn loài đều do Chúa quản cai. Khắp hoàn cầu cùng hết mọi cư dân đều do Chúa là Vua. Nền trái đất Người dựng trên biển rộng, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
.
ĐK. Kính lạy Chúa đó chính là dòng dõi ai hiền lương, từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhan của Ngài. Tiếp tục đọc

Hợp cùng chư Thánh *– Bùi Ninh.

Nhập Lễ – Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)

Thể hiện: Thanh Tâm – Minh Tâm (Tải về)
*
ĐK. (Mừng vui lên) hỡi nhân trần, các Thiên thần hợp cùng chư Thánh. (Nào đồng thanh) với tâm thành hát muôn lời ngợi ca Thiên Chúa. Ngợi mừng Chúa uy linh, phụng thờ Chúa thiên binh, đã thương ban phúc lộc trường sinh, cho hàng thần Thánh hiển vinh (giúp chúng sinh).

1. Kính thánh Tông đồ xứng nên nền Hội Thánh thành đô, tiếp nối cơ đồ đi rao truyền tình thương Thiên Chúa. Xưa gian nguy giông tố bão bùng, luôn kiên trung tin mến đến cùng, nay cao sang vinh sáng Chúa cho vẻ vang. Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Nam Nữ 01.11 (Tv. 23) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Lạy Chúa đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

1 Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Nền trái đất Người dựng trên biển cả. Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Tiếp tục đọc

Đoàn người đông đảo – Vũ Đình Ân.

Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)
*
1. Đoàn người đông đảo từ mọi quốc gia thuộc mọi chi họ thuộc mọi dân tộc, họ đứng trước ngai vàng tay cầm ngành thiên tuế, họ lớn tiếng tung hô kính lạy Thiên Chúa.

ĐK. Họ là ai. Họ là ai vậy từ đâu đến. Họ giặt áo trong máu con chiên, họ từ đau khổ lớn lao mà đến.
Tiếp tục đọc

Phúc cho ai (Mt. 5) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Lễ Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo. Vì Nước Trời là của họ mãi mãi. Phúc cho ai sống cuộc đời hiền lành. Họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp.

ĐK. Từ nay con sẽ quyết tâm nghe theo Lời Chúa. Đời con hạnh phúc chứa chan ôi bao hồng ân. Miệng con không ngớt hát vang câu chúc tụng Chúa. Thực thi bác ái xứng công dân của Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Tường Ân.

Lễ Các Thánh Nam Nữ.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, đây là dòng dõi của những người luôn tìm Nhan Thánh Chúa Trời.

1. Trái đất này và hết muôn loài, là kỳ công của Chúa biến ra. Ngài tạo hóa giữa nơi biển khơi, và tác sinh trên muôn sông ngòi.
Tiếp tục đọc

Các Thánh Nam Nữ (Tv. 23) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Trái đất và muôn loài đều là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật đều là của Ngài. Vì Chúa đã xây móng trong lòng đại dương, vì Chúa đã dựng nên trên các dòng sông.

ĐK. Lạy Chúa đây là dòng dõi của những kẻ kiếm tìm Ngài. Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11 (Tv. 23) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Chúa chỉ trì toàn thể trái đất và khắp dương gian, vạn dân muôn vật ở đó, do tay Ngài tác tạo nên, đặt móng giữa lòng biển lớn, củng cố giữa sông nước rộng.

Đáp. Lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Các Thánh Nam Nữ 2 *- Têrêsa.

Chủ đề: Các Thánh
*
ĐK.
Một đoàn người từ khắp muôn phương, tiến vào quê hương trong niềm vui sướng, hân hoan chúc tụng Thiên Chúa yêu thương, cùng nhau thờ lạy trước ngai Thiên Chúa.
Một đoàn người mặc áo trắng tinh, theo gót Con Chiên tiến vào Thiên Đình, vang vang trên miệng bài ca tôn vinh, ngợi khen Thiên Chúa Đấng Thánh uy linh.
.
Các thánh nhân hát bài ca mới, chúc tụng tôn vinh, ngợi ca Chúa Trời, câu ca vang hòa, ngợi khen không ngơi, theo điệu ca mới, tung hô Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Các Thánh Nam Nữ 1 *- Têrêsa.

Chủ đề: Các Thánh
*
ĐK.
Nơi Thiên Cung hỉ hoan mừng hát. Cùng hòa ca tấu nhạc vang lừng. Muôn vàn Thần Thánh ca hát không ngơi. Đồng thanh tung hô Vinh Danh Chúa Trời.
.
Các Thánh Nhân của Chúa mặc áo trắng tinh tuyền. Theo hầu Chiên Thiên Chúa cùng Người vui sướng hỉ hoan. Tiếp tục đọc

Các Thánh Nam Nữ (01/11) (Tv. 23) – Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

1. Chúa làm chủ trái đất muôn vật muôn loài, chủ hoàn cầu với toàn thể chư dân. Nền trái đất, Chúa dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11 (Tv. 23) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Ngài.

1. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển cả và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11) (Tv. 23) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Ngài xin thương xem dòng dõi những kẻ hằng kính tôn Ngài. Này là đoàn con cháu của những kẻ luôn tìm kiếm Nhan Ngài.

1. Đất trời, vũ trụ, sinh vật các loài đều là của Chúa. Địa cầu, vũ hoàn, muôn vật cõi trần do Chúa tạo tác. Chúa đã xây nền, đắp móng địa cầu giữa chốn biển rộng. Chúa đã xây dựng trái đất trên ngàn sóng nước mênh mông.
Tiếp tục đọc