Ơn phù trợ (Tv. 120) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Giao Thừa. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dự nên cả đất với trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất với trời.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ – Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Viết Chung.

ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi là Đức Chúa, Đấng tác thành, tác thành trời đất muôn loài.

1. Xin Chúa luôn giữ gìn, đừng để tôi lỡ chân trật bước. Đấng quan phòng là Is-ra-el, lỡ nào chợp mắt ngủ quên.
Tiếp tục đọc

Lời dâng trong phút giao thừa – Nguyễn Duy.

Thể hiện: Xuân Trường  (Tải về)

1. Theo áng hương trầm bay trong giờ phút linh thiêng này. Con đợi mùa xuân đến cho trọn vẹn nỗi niềm. Con thắp đôi hàng nến nhỏ, kết những lời tâm sự. Nguyện dâng về tôn nhan Chúa mơ ước phút giây giao thừa.

ĐK. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con: Thời gian chính là hồng ân, hồng ân Chúa cho con người. Nguyện cho con vui sống trong tình Chúa Ba Ngôi. Thời gian mãi là mùa xuân vì có Chúa là Mùa Xuân. Tiếp tục đọc

Giây Phút Giao Thừa – Thanh Lâm (Song Mộc)

Mùa Xuân.
*
ĐK. Ngày đầu Xuân đoàn con kính dâng Cha Phút giao thừa và năm mới đã sang. Lời nguyện xin bao thiết tha chân tình. Khấn xin Cha ban hồng phúc an bình.

1. Trôi qua mau năm tháng với lỗi lầm, những thăng trầm buồn vui đời nhân thế. Xin dâng lên Đấng Tác tạo thời gian. Xin dâng lên thay ước nguyện đầu Xuân.
Tiếp tục đọc

Thánh Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Thái Nguyên.

ĐK. Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời Đấng rất cao vời, đời tôi ở trong tay Ngài từ nay không còn sợ chi.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên trên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nao? Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa Đấng tạo thành đất trời. Tiếp tục đọc

Ơn Phù Trợ 1 (Tv. 120) – Mi Trầm.

Lễ Giao Thừa. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa. Ngài là Đấng dựng nên, dựng nên đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi. Ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao. Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa, là Đấng dựng nên đất với trời.
Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Lễ Giao Thừa – Cầu Bình An Cho Năm Mới.
*
1 Phúc thay, ai có tinh thần nghèo khó (ơ) nước trời là của họ. Thật phúc cho ai, thật phúc cho ai.

2. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm cơ nghiệp. Thật phúc cho ai, thật phúc cho ai.
Tiếp tục đọc

Ở Nơi Danh Chúa (Tv. 120) – Vũ Đình Ân.

Lễ Giao Thừa.
*
ĐK. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ đến từ nơi nao? Ơn phù hộ đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ (Tv. 120) – Bùi Ninh.

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)
Imprimatur – Bùi Chu: 04.11.2009
Thánh Vịnh – Đáp Ca (Lễ Giao Thừa, Chúa Nhật 29C Thường Niên)
*
1. Ngước mắt nhìn trời tôi nhìn rặng núi đồi. Ơn thiêng phù trợ không hay từ đâu tới. Ơn thiêng phù trợ đến nơi từ Thiên Chúa. Là Đấng tạo thành trời đất với muôn vật.

ĐK. Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Thiên Chúa. Người đã tạo thành trời đất và muôn vật. Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa ơn phù trợ tôi ở nơi danh Người, là Đấng tác thành đất trời biển khơi.

1, Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành đất trời biển khơi.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ con (Tv. 120) *- Tường Ân.

Lễ Giao Thừa.
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng con đến từ nơi Thiên Chúa, là Đấng dựng nên, Đấng dựng nên đất trời.

1, Con ngước nhìn rặng núi và nhủ thầm, ơn phù trợ chúng con đến từ nơi nao? Ơn phù trợ chúng con đến từ Thiên Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ơn phù hộ tôi, ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời. Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Thanh Nhàn.

Ơn phù trợ chúng ta nơi danh Chúa nhân từ, là Chúa cả cao sang, Đấng tạo dựng nên cả đất trời.

1. Con ngước mắt nhìn lên nhìn lên rặng núi cao, ơn phù trợ của con đến từ (là từ) nơi nao? Đến từ nơi Đức Chúa nhân từ và rất dịu hiền, là Đấng đã dựng nên muôn loài trên khắp vũ hoàn.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 112) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Nguyện Danh Thiên Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn ngàn đời.

1. Này đoàn tôi tớ, hãy mừng hát khen Ngài! Tụng ca Thiên Chúa, danh Ngài thật Chí Thánh. Ước nguyện danh Chúa luôn được ca khen mãi, từ bây giờ và cho đến muôn ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Thánh Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Hồng Ngự.

Đáp. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ cho tôi đến tự nơi nào? Ơn phù trợ cho tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Xuân Thảo.

ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ (là từ) Đức Chúa (từ Đức Chúa) là Đấng dựng nên (dựng nên) cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ tôi (Tv. 120) *- Mi Giáng.

Lễ Giao Thừa. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất với trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên, nhìn lên (là) lên rặng núi, ơn phù trợ tôi sẽ đến từ phương nào? Ơn phù trợ tôi đến từ (là từ) Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất với trời.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ (Tv. 120) * – Nguyễn Duy.

Lễ Giao Thừa (Imprimatur: 22.8.2007 Tgp. Sài Gòn)
*
1. Tôi ngước mắt nhìn, nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nào? Ơn phù trợ tôi do bởi Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.

ĐK: Ơn phù trợ tôi do bởi Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.

2. Trong suốt cuộc đời bạn luôn nhịp bước, không hề trượt chân vì Chúa canh chừng. Chúa chẳng ngủ quên cũng chẳng chợp mắt luôn mãi ngày đêm gìn giữ bạn. Tiếp tục đọc

Phút giao thừa *– Hoàng Phương.

Thể hiện: Gia Ân (Tải về)
*
ĐK. Ôi giây phút linh thiêng đã đến rồi. Phút giao thừa trời đất đón xuân sang. Ôi giây phút linh thiêng đã tới. Phút giao thừa lòng người rộn ràng niềm vui.
Đoàn con đến trước ngai tòa Chúa Trời. Hát muôn lời ngợi ca Chúa cao quang. Tình thương Chúa như muôn triều sóng. Ru con tháng ngày ân lộc Ngài chứa chan. Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *– Huy Hoàng.

Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003
*
ĐK: Ơn phù hộ tôi, ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.

2. Xin Đấng giữ bạn luôn mọi lúc, đừng để bạn đi lỡ đường sai bước. Đấng hằng chở che Is-ra-el đó, nào thiếp ngủ yên sao đành. Tiếp tục đọc