Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thiên thu thái bình thịnh trị.

1. Muôn lạy Chúa, xin ban quyền bính cho vị Tân Vương, trao công lý vào tay Thái Tử. Quyền oai phong Người làm chủ sông Cả biển rộng, và Người bênh vực quyền lợi kẻ khó nghèo. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đây Thái Bình (Tv. 71) – Mi Trầm.

Lễ Hiển Linh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Đây thái bình công chính sẽ triển nở, triển nở mãi mãi.

1. Đây quyền bính Chúa sẽ trao Vua. Công bình sẽ đặt vào Thái Tử. Chính Đức Vua xét xử muôn dân, sẽ giúp đỡ những ai bần hàn. Tiếp tục đọc

Sự Công Chính 4 (Tv. 71) – Mi Trầm.

Lễ Hiển Linh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.

1. Nầy quyền bính sẽ ban tặng Người. Và công lý sẽ nhường thế tử. Người xử án chính trực luôn mãi. Và Người sẽ đỡ nâng dân nghèo.
Tiếp tục đọc

Sự Công Chính 3 (Tv. 71) – Mi Trầm.

Lễ Hiển Linh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Ngài.

1. Chúa trao ban quyền bính cho Vua. Đó là chính tân vương. Để Đức Vua xử trí công minh. Sẽ đỡ nâng những ai nghèo hèn.
Tiếp tục đọc

Sự Công Chính 2 (Tv. 71) – Mi Trầm.

Lễ Hiển Linh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.

1. Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính cho Vua. Và trao công lý vào tay Hoàng tử. Để tân vương xét xử công bình luôn bênh vực quyền lợi người nghèo khó.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thân lạy Chúa xin ban quyền bính cho Tân Vương, trao công lý trong tay Hoàng Tử. Để Tân Vương theo công lý xét xử dân riêng, bênh vực quyền lợi kẻ khó nghèo.

ĐK. Triều đại Người nở hoa công chính. Thái bình luôn thịnh trị tới ngày nào tuế nguyệt chẳng còn. Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Hiển Linh (Tv. 71) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Lạy Chúa muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

1. Xin ban quyền bính cho vị Tân Vương, trao công lý vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài, bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

1. Lạy Chúa xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua và ban sự công chính cho hoàng tử để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Tiếp tục đọc

Niềm tin lên đường (Mt. 2) – Thái Nguyên.

Lễ Hiển Linh (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Gia Ân (Tải về)
.
Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho Israel. Ngài còn tỏ mình qua nhiều cách thức cho mọi dân nước. Thiên Chúa vẫn luôn làm sáng lên muôn ánh sao không ở trên trời cao nhưng ở trong lòng người.
.
ĐK.
Xin cho chúng con dám sống niềm tin lên đường, một niềm tin luôn can trường chấp nhận đau thương để tìm gặp Chúa. Xin cho chúng con trở thành ánh sao chỉ đường, ánh sao phục vụ yêu thương, ánh sao an bình của Chúa Giáng Sinh. Tiếp tục đọc

Toàn địa cầu (Tv. 71) *– Bùi Ninh.

Lễ Hiển Linh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Tâu Thượng Đế xin ban quyền cho Vị Tân Vương, trao công lý vào tay Thái Tử. Để Tân Vương đoán xét dân theo đường công chính, bênh người nghèo theo lẽ công bình.

ĐK. Toàn địa cầu hết mọi dân muôn nước thờ lạy kính Người. Tới muôn đời mọi dân nước tôn vinh yêu kính mình Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Thanh Lâm.

Thể hiện: Ca đoàn Ngàn Thông (Tải về)
*
ĐK. Lạy Chúa, toàn dân địa cầu đều kính tôn Ngài.

1. Xin ban quyền xét đoán dư đầy cho Đức Vua. Xin ban sự công minh, tấm lòng đoan chính cho Hoàng Tử. Để Tân Vương minh xét dân Ngài, công lý gìn giữ. Để Tân Vương vực bênh kẻ nghèo cách chính trực. Tiếp tục đọc

Thờ lạy Chúa (Tv. 71) *- Vũ Đình Ân.

Lễ Chúa Hiển Linh.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Lạy Chúa muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

1. Xin ban quyền bính cho vị Tân Vương, trao công lý vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử theo công lý, bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh *- Têrêsa.

ĐK. Phương trời đông xuất hiện ngôi sao lạ thường. Dẫn đường Ba Vua đến nơi Hài Đồng yêu thương. Họ liền dâng tiến vàng, mộc dược, nhũ hương. Thờ lạy Hài Nhi trong máng cỏ lạnh lẽo đêm trường.

1. Làng Bê-lem đã xuất hiện Đấng Cứu Đời. Ngôi sao sáng ngời dẫn đường Ba Vua tới nơi. Thờ lạy Hài Nhi nằm trong máng cỏ tanh hôi. Ôi Con Chúa Trời đã vì yêu giáng sinh làm người.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Muôn dân từ khắp nơi nơi, sẽ đến thờ lạy Chúa, muôn dân khắp nơi nơi xa vời, sẽ đến kính tôn Ngài.

1. Từ khắp mọi lối đường cho đến tận hải đảo xa xăm. Hàng vương giả sẽ về tới tiến dâng lễ vật triều kính. Hết thảy mọi quân vương đều sấp mình trước bệ ngai vàng. Muôn nước và muôn dân sẽ một lòng phục bái suy tôn.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Ngọc Diệp.

Đáp: Lạy Chúa mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa

1. Lạy Chúa xin ban quyền xét xử khôn ngoan cho đức vua. và ban cho thái tử đức công bình để người cai trị dân Chúa cách công minh, để người lãnh đạo kẻ yếu bằng chính trực. Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) *– Mi Giáng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

1. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính của Ngài cho vị Tân Vương, và trao công lý của Ngài vào tay Thái Tử. Để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi cho kẻ đói bần cùng.
Tiếp tục đọc

Chúa Hiển Linh (Tv. 71) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

1. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để theo công lý Tân Vương xét xử dân Ngài, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người.

1. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) *– Thiên Lý.

1. Lạy Thượng Đế ban quyền cho Tân Vương, xuống công minh tới tay Hoàng Tử. Để cho Đức Vua xét xử dân Chúa cách công bình, và thẩm đoán bênh vực quyền lợi kẻ nghèo theo lối chính trực.

Đáp. Lạy Chúa, khắp dân tộc ở trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Tiếp tục đọc