Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B (Tv. 147) * – Thái Nguyên (Lm.)

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa này Gia-liêm hỡi! Ca ngợi Chúa ngươi thơ nào hỡi Si-on. Chúa làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi. Bao con cái trong thành Người ban ngàn phúc.

ĐK. Ai ăn bánh này thì được sống muôn đời. Tiếp tục đọc