Lễ Tất Niên (Tv. 135) *- Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa các chúa. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Duy Người làm nên kỳ công quá vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa nhọc nhằn ta được Chúa nhớ đến. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 137) *- Nguyễn Duy.

Lễ Tất Niên. (Imprimatur – TGP. Sài Gòn: 22.8.2007)
*
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tạ ơn Thiên Chúa là Chúa các chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngài luôn nhớ đến phận ta yếu đuối. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Đàn hát lên *- Nguyễn Duy.

Ca Nhập Lễ – Lễ Tất Niên. (Imprimatur – TGP. Sài Gòn: 22.8.2007)
*
Đàn hát lên nhờ Thánh Thần linh hứng. Trót tâm tình dâng Thiên Chúa là Cha. Luôn cảm tạ Người nhân Danh Thánh Tử.  Vì Người ban muôn phúc lộc chan hoà.

Xin dâng Người bài ca tán tụng hồng ân. Xin dâng Người bài ca chứa chan tình mến. Ơn cứu độ trào tuôn vào trong thế giới. Ơn cứu độ khởi nguyên trời mới đất mới. Tiếp tục đọc

Lễ Tất Niên (Tv. 64) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa, kết trái nhiều.

1. Ngài đã viếng ruộng, thăm đất và tưới giội đầy chan. Làm đất tốt tươi đẹp màu, phì nhiêu, phong phú bội phần. Sông ngòi của Chúa tràn trề, dòng nước mênh mông đưa về. Ruộng đất muôn phần màu mỡ, dọn sẵn chờ lúa trổ bông. Tiếp tục đọc

Ngàn đời Chúa trọn tình thương (Tv. 135) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Tất Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời Người vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, hãy tạ ơn Chúa là Chúa các chúa.

2. Chính Người làm nên kiệt tác vĩ đại, Người đã nhớ đến dù ta khốn khó.
Tiếp tục đọc

Lễ Tất Niên (Tv. 144) *- Thái Nguyên.

ĐK: Lạy Chúa con xin chúc tụng Danh Chúa tự giờ đây cho đến mãi muôn đời.

1. Chúng con chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa, tán tụng tôn vinh. Tiếp tục đọc

Thánh lễ Tất Niên (Tv. 135) *- Hồng Ngự.

Đáp. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn, tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc