Dăm miếng trầu cay – Phuongnhiaodai

dammiengtraucay

Dăm miếng trầu cay
(họa “Có những niềm riêng – Nguyên Thoại”)

Anh đã cho tôi những tháng ngày
Muôn vàn dấu ái cuộc tình say
Thuyền hoa tựa lối êm dòng mượt
Gối mộng quàng vai ngọt giấc đầy
Mộng vỡ đường chia đau nẻo ước
Hoa tàn cánh rã xót lòng vay
Mùa xuân khép vội từ hôm ấy
Áo cưới đêm thâu lặng lẽ bày

13/11/2014
Ngự Hà

Dã quỳ ơi! – Nguyên Thoại


Dã quỳ ơi!

Cứ mỗi Đông qua lại rỡ ràng
Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
Vườn sau nắng đổ khơi mầm biếc
Ngõ trước trời nghiêng dụ cánh vàng
Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
Giờ đây xóm cũ khô khan quá
Một chút hương xưa cũng lỡ làng

08/05/2012
Nguyên Thoại

bài họa 1

Tiếp tục đọc

Duyên – Phuongnhiaodai

duyen

.
Duyên

(họa bài “Phận – Trà Sữa”)

Duyên rời nợ giữ gói buồn đau
Thổn thức từng đêm suối lệ trào
Ngọn cỏ hồn nhiên chua xót dẫm
Con đường êm ả tủi hờn trao
Vai ngoan gánh nỗi thôi dìu gót
Tóc mượt qua truông chợt úa màu
Ngoảnh mặt người đi không một tiếng
Tim gầy thắt mãi suốt nghìn sau

29/03/2011
Phuongnhiaodai