Vinh danh Chúa Ba Ngôi * – Nguyễn Duy (Lm.)

ĐK. (Kính dâng muôn lời) Kính dâng muôn lời ca chúc tụng một Thiên Chúa Ba Ngôi, nay đoàn con hát mừng tán dương một Chúa. (Đến muôn đời ngợi) Đến muôn đời ngợi khen khắp mọi loài trên thế gian kính tin một Chúa kính, đã mến yêu thế trần.

1. Lạy Chúa là Cha tác sinh muôn loài, lạy Chúa là Cha chí nhân từ ái. Cha đã yêu thương trần gian muôn kiếp, đã ban đây chính Con Cha cho đời. Sáng Danh muôn đời nguyện tôn kính Cha. Tiếp tục đọc

Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ.

1.
Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời, xin dâng lời chúc tụng Ngài là Ðấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân tình thương Chúa biết bao cao vời. Ngài đã hướng dẫn con vào đời, cho con được gọi Ngài là Cha
ÐK:
Vinh danh Chúa Cha uy hùng toàn năng. Vinh danh Chúa Con cứu độ nhân trần. Vinh danh Thánh Linh chính nguồn ủi an. Vinh danh Ba Ngôi đến tận ngàn thu Tiếp tục đọc

Vinh danh Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên.

1.
Nhìn trời xanh bao la bát ngát, nhìn ruộng đồng cỏ hoa xanh tươi, nhìn cây trái trổ sinh thơm ngọt, chính Chúa Trời tạo tác cho con người.
ĐK.
Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, Chúa Thánh Thần muôn kiếp, tự muôn đời như chính hiện nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại. Tiếp tục đọc

Vinh quang Chúa – Hùng Lân.

1.
Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Từng không vút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Người làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu bao la.
Tiếp tục đọc