Con về bên Chúa – Mai Nguyên Vũ & Từ Linh.

Thể hiện: Diệu Hiền  (Download)

1.
Lạy Chúa nhân từ giàu lòng thương xót. Xin tuôn giòng nước thắm trong tim. Suối Máu Thánh chảy tràn nơi tăm tối. Dẫn đưa con về nơi vinh phúc ngàn thu. Kiếp trần gian mang nặng thân lữ thứ. Như phù dung sớm nở tối tàn. Tiếng Ngài gọi con về bên Chúa. Ngài là bình an chan chứa niềm vui. Tiếp tục đọc

Con về quê hương – Trương Thế Bạch.

Thể hiện: ???  (Download)

1.
Con đi về quê hương, quê hương con ở trên trời. Con giã từ trần thế, để lại bao nỗi nhớ thương. Con xin giã từ mẹ cha, anh chị em bạn bè lối xóm, từ giã những người thân yêu, con xin vĩnh biệt từ đây. Tiếp tục đọc

Của lễ con dâng – Nguyễn Quang Huy.

1. Con dâng Bánh Rượu Nho này để cầu xin cho các linh hồn. Bao nhiêu ước nguyện con dâng. Xin Cha rộng tình thương tha thứ, cho những linh hồn còn giam tăm tối. Đang mong sớm về Thiên Đàng.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa từ nhân thương xót vô bờ. Cứu độ con ra chốn luyện hình để trọn đời con ở bên Chúa. Lạy Chúa xác thịt con tan nát rụng rời. Chỉ cậy trông Thiên Chúa nhân từ để hồn con mau về với Cha. Tiếp tục đọc

Cầu xin ân xá – Trầm Thiên Thu.

1.
Mang thân tù đày vương kiếp khốn cùng, Đau thương đọa đày thao thức long đong! Oan khiên phận này xuyến xao vơi đầy, Thân sâu bọ này quay quắt lạc loài, ưu tư miệt mài khao khát Nhan Ngài.
Tiếp tục đọc

Cầu cho thân nhân – Trầm Thiên Thu.

1.
Đời dài hay ngắn thì cũng vẫn là kiếp người, Dù khổ hay sướng ngày tháng cũng qua mà thôi. Gian truân kiếp người đọa đày, Nhưng ơn Chúa hằng tràn đầy, Sinh ký tử quy là tình thương Thiên Chúa an bài. Tiếp tục đọc