Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly.

1. Một đời cha yêu vai nặng gánh vương mang, khổ vì con thơ lao nhọc suốt đêm trường. Cả đời hy sinh cho từng bát cơm đầy, chợ đời bôn ba cha hiến thân vì ai? Một đời lo toan cho hạnh phúc gia đình, chẳng màng công danh luôn vẹn nghĩa ân tình. Một lòng cam tâm trao trọn trái tim mình để đàn con thơ sống an bình ấm êm.

ĐK. Cha tuy rất cương trực. Tình cha ôi biển lớn sông rộng. Tình thương đó theo suốt đời con. Như sao trời chiếu sáng ngời dẫn lối con đi. Tiếp tục đọc

Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly.

1.
Núi cao sông dài tình nào cho bằng tình mẹ cha. Tình mẹ nuôi con cao vút trời xa. Tình cha thương con nghĩa đầy nồng thắm. Tình mẹ tình cha chứa chan.
ĐK.
Xin ơn trời gìn giữ mẹ cha. Xin cho người được ơn thái hòa. Trọn đời thủy chung bên nhau giữ trọn nghĩa nặng tình sâu Tiếp tục đọc

Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh.

1.
Tiếng ca dao đầu đời hát ru hời dẫn còn vào đời, mẹ thầy nuôi con với những ân tình sắt son, miệt mài ngày đêm trông nom không ngần ngại những mưa nắng. Thương con sớt vui chia buồn, mẹ lo miếng cơm áo quần, còn cha sớm khuya tảo tần
ĐK.
Một đời tri ân tình cha như núi như biển. Tình mẹ bao dung dịu hiền và bao trìu mến. Ân thắm tình sâu như hương hoa gợi dâng ý thơ, có cha mẹ con thuyền lướt thắng nguy trần Tiếp tục đọc