Thánh vịnh 103 (B) * – Thanh Lâm.

Lễ Hiện Xuống – Lễ Vọng (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân bộ mặt trái đất này.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi! Lạy Thiên Chúa chính Đấng con kính tin: Ngài thật hùng vĩ, uy nghi bất phàm. Ngài mặc thiên uy oai phong, lẫm liệt. Cẩm bào Ngài ban sáng rực với muôn ngàn ánh quang. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Thần tình yêu – Kim Long


nhạc & lời: Kim Long
Đk.
Thánh Thần Tình Yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu
Ngài từng đổi mới khuôn mặt của thế giới
Thánh Thần Tình Yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu
Xin hãy ở cùng Hội Thánh Chúa mọi nơi

1. Từ lúc khai sơ
Khi vũ trụ này còn trống rỗng hoang vu
Ngài bay lượn trên nước
Rắc gieo mầm sống, để khắp chốn bừng vui

Tiếp tục đọc