Chúng con dâng – Kim Long.

ĐK. Chúng con dâng về ngai uy linh, này bánh miến trắng tinh và rượu nho thơm ngát. Bao niềm yêu mến dâng dạt dào như hương khói triền miên. Nguyện Chúa thương nhận của lễ vẹn tuyền.

1. Đây tâm hồn ước nguyện luôn mến yêu, luôn mến yêu một Chúa. Và tấm thân này yếu hèn hiệp dâng, hiệp dâng Chúa thiên tòa. Tiếp tục đọc

Chén rượu hồng – Kim Long.

ĐK: Đây chén rượu hồng với tấm bánh trắng tinh kính tiến lên Ngài lạy Chúa tể quyền linh, với tiếng hát câu kinh bay lên tới thiên đình.

1. Dâng về Thiên Chúa uy quyền, đây rượu thơm bánh tinh tuyền. Trọn niềm tin yêu, trọn lòng sốt mến cùng lời khấn ước bình yên. Tiếp tục đọc

Chúa tụng Chúa – Nguyên Hữu.

1.
Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời. Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời
2.
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này. Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời
3.
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này. Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời Tiếp tục đọc

Chiều xưa thập giá – Hải Ánh.

Dâng Lễ
*
1. Chiều xưa thập giá dâng lễ hy sinh toàn thiêu là lễ dâng ban (ơ) chiều. Tình yêu! Chiều xưa thập giá, chiều Chúa hy sinh vì ta là ý lễ dâng giao hòa: Lễ Thứ Tha.

ĐK. Thánh giá Ngài, con xin vác ở trên vai. Lạy Chúa, nguyện bước theo đường Chúa, cùng rượu bánh hồn xác con hiệp dâng tạ lỗi xin Chúa thứ tha. Tiếp tục đọc