Chén rượu hồng – Kim Long.

ĐK: Đây chén rượu hồng với tấm bánh trắng tinh kính tiến lên Ngài lạy Chúa tể quyền linh, với tiếng hát câu kinh bay lên tới thiên đình.

1. Dâng về Thiên Chúa uy quyền, đây rượu thơm bánh tinh tuyền. Trọn niềm tin yêu, trọn lòng sốt mến cùng lời khấn ước bình yên. Tiếp tục đọc

Advertisements

Chúa tụng Chúa – Nguyên Hữu.

1.
Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời. Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời
2.
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này. Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời
3.
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này. Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời Tiếp tục đọc