Đây trái tim con – Giang Ân.

Dâng Lễ
*
ĐK. Xin cho con được nên của lễ, xin cho con được nên hy tế dẫu biết thân con chỉ là cát bụi. Con xin tiến dâng lên đây trái tim con, nguyện xin dâng lên dâng lên.

1. Lạy Chúa! Đây đời con tháng năm nhọc nhằn và buồn vui có Chúa trong đời. Chúa là tình yêu tuyệt đối một tình yêu bao la.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Dâng lên – Giang Ân.

ĐK.
Con xin tiến dâng lên Ngài rượu bánh nồng say. Xin tiến dâng lên Ngài giọt mồ hôi vất vả trong đời. Rượu là tình con dâng lên, bánh là lòng con dâng lên. Hiệp với Giê-su con ca ngợi, hiệp với Giê-su con chúc tụng. Này là hy lễ con dâng, trọn niềm con tiến đâng lên.
1.
Dâng lên bao nỗi buồn vui trong cuộc đời, dâng lên bao tháng ngày qua đi của phận người. Dâng lên tâm tình cảm mến, dâng lên muôn vàn lời ca. Dâng lên lễ vật thành tâm con nguyện cầu, dâng lên bước đường tình yêu ôi nhiệm mầu. Dâng lên ước mơ đời con, dâng lên này con xin dâng lên. Tiếp tục đọc

Đây bánh thánh – Duy Tân.

ÐK:
Ðây bánh thánh, đây rượu thánh, hợp với lòng chúng con dâng lên Chúa nhân hiền. Ðây thánh lễ, đây đoàn chiên, cùng nhất tâm xin Chúa hãy ban phép lành.
1.
Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn, xin nhận bánh rất tinh sạch đoàn con kính tiến. Tuy chẳng đáng cũng trông mong tình Cha đoái tới. Tha ngàn lỗi Chúa ban ơn trường sinh cõi trời.  Tiếp tục đọc

Đây bánh thơm – Lm. Kim Long.

ĐK. Đây bánh thơm đây rượu tinh tuyền, đoàn con hân hoan dâng Chúa chí thánh. Xin Chúa thương nhận lòng chân thành, hiệp dâng với Thịt Máu Chiên nhân hiền.

1.
Xin (là) xin Chúa nhận bánh vẹn sạch, đoàn con dâng Chúa trong tin yêu. Xin (là) xin Chúa nhận bánh vẹn sạch, đoàn con bất xứng tiến dâng lên.
Tiếp tục đọc

Đây bánh rượu – Duy Tân.

Đk.
Lạy Chúa! Từ bi nhân ái vô cùng. Xin nhận lễ vật đoàn con tin yêu dâng Chúa. Đây bánh rượu thơm như áng trầm hương đây những Linh hồn. Ngày đêm nài van tha thiết xin Chúa thương giải thoát khỏi luyện hình.
Tiếp tục đọc

Đây tấm bánh – Kim Long.

1
Đây tấm bánh tinh tuyền là hương hoa ruộng lúa
hiệp cùng lao công người thế.
Nguyện xin Chúa thương tình vui nhận và cho trở thành,
thành bánh thiêng liêng nuôi chúng con.
ĐK:
Chúc tụng Chúa Tể càn khôn, chúc tụng đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc