Hy lễ tuyệt vời – Thanh Lâm.

1.
Đoàn con dâng lên Cha này hy lễ thánh thiêng diệu huyền, là Chiên Con hy sinh, tự hiến tế để nên nguồn sống. Đồi Canvê loang máu hôm nào, Người chịu treo trên Thánh giá cao. Rồi Phục sinh vinh thắng khải hoàn. Mở ra phúc vinh ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Hiến lễ mới – Trần Định & Hải Hồ.

thơ: Hải Hồ & nhạc: Trần Định

Đk.
Ân tình thánh tuyệt vời
Này con đến Chúa ơi
Dâng trọn niềm hy tế
Diệu huyền mùa hiến dâng
Tiếp tục đọc

Hiến lễ chờ mong – Đinh Công Huỳnh.

1.
Này đây hiến lễ chờ mong tâm hồn khát Chúa đêm ngày, từng giờ con luôn mỏi mòn xin cao xanh đổ mưa hồng phúc. Trần hoàn vẫn mãi trông mong chờ ngày Chúa đến dương gian. Gội sạch hết những tội nhơ đổ ơn lành tràn lan cõi trần.
Tiếp tục đọc

Hiệp dâng – Khuyết Danh.

ĐK.
Hiệp dâng hiến lễ toàn thiêu trong hết mọi phút giây cuộc đời.
Hiệp dâng xin hiệp dâng lên cả vui buồn sướng khổ Chúa ơi.
1.
Cạnh bánh lớn dâng trên bàn thờ, là chính Chúa hy sinh cứu đời,
thì xin xin được dâng lên tấm bánh nhỏ chính cuộc đời con. Tiếp tục đọc

Hiến lễ tình yêu – Khuyết Danh.

1.
Kính tiến lên Ngài làn hương thơm nhẹ bay làm lễ dâng cho con trong tình yêu. Với chén nho nồng và tấm bánh thuần khiết nguyện dâng Chúa với tấm lòng thành tâm.
2.
Những tháng năm dài buồn vui trong đời con tình Chúa cho con không bao giờ phai. Của lễ mọn hèn nguyện dâng Cha từ nhân ngàn năm sẽ hát mãi câu tạ ơn.
ĐK.
Hiệp dâng lên Cha Thánh giá năm xưa Người mang trên đồi cao.
Hiệp dâng của lễ là bao gian truân với nhọc nhằn trong đời con.
Cha thương ban muôn phúc lành giờ linh thiêng con cung kính tôn thờ.
Đây hương hoa trong cõi đời trong tin yêu con dâng hiến cho Ngài.

____________________________

Lời nhạc Thánh ca – Dâng Lễ (H). 

Hiệp dâng – Thái Nguyên.

ĐK.
Đây bánh tinh tuyền với rượu thanh khiết như hy lễ đời con. Hiệp cùng hiệp dâng lên xin Chúa thương đoái nhận ban xuống muôn hồng ân.
1.
Dâng về Cha từ nhân lòng vững tin yêu Ngài suốt đời, dù gian nan hay những lúc bình an, thì đời con có Chúa là tất cả, để con vững bước vui sống trong tình Cha. Tiếp tục đọc

Hương lòng/1 – Nguyễn Chánh.

1.
Đoàn con dâng tiển Chúa quyền linh.
Rượu nho bánh miến đây lòng thành.
Hoà theo hương khói bay trời cao.
Cúi xin Ngài hãy thương nhận của lễ vẹn tuyền.
Tiếp tục đọc