Một niềm phó thác – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Thể hiện: Hạnh Nguyên (Tải về)

ĐK. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài. Dù là đêm dài dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời.

  1. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài con chỉ có con tim này.
  2. Rượu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Mình Máu Chúa – Lm. Quang Uy.

Giọt nước tan trong rượu dâng tiến Ngài! Hình bánh tinh khiết dâng lên thành tâm, Chúa ơi! Đây của lễ thay cuộc đời con kính dâng! Trầm hương ngát bay dâng bao lời kinh thiết tha. Chúa ơi, đến muôn đời hằng ghi nhớ nhiệm tích do tình yêu biết lấy chi báo đền. Linh hồn con khát khao, Máu Ngài nuôi hồn con. Hồn con luôn khát khao Thân Ngài nuôi linh hồn. Hồn con luôn khát khao Máu Mình Chúa suốt đời!
* Tiếp tục đọc